Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Na zomer extra coronascholingen voor Friese zorginstellingen

26 juni 2020

Om voorbereid te zijn op een eventuele terugkeer van het coronavirus in het najaar, komen er na de zomervakantie extra scholingen voor managers en medewerkers van zorginstellingen. Ze kunnen dan leren van de ervaringen die sinds maart zijn opgedaan over het virus en de bestrijding ervan.

Masterclass voor managers

Eind augustus konden bestuurders en managers VVT, GGZ en GZ de masterclass (Be)sturen in coronatijd volgen. Tijdens de masterclass werd er terug én vooruit gekeken naar de situatie in Fryslân. Ook werden de laatste wetenschappelijke inzichten gedeeld en workshops aangeboden.
De masterclass (be)sturen in coronatijd is terug te kijken via YouTube.

Training COVID-19-COACH

In september gaat de tweedaagse training COVID-19-COACH voor zorgmedewerkers VVT, GGZ en GZ  van start. Op het programma staan onderwerpen als: basishygiëne, vroegsignalering, omgaan met een uitbraak en maatschappelijke impact. Het is de bedoeling dat deelnemers hun kennis na de training overbrengen op hun eigen collega’s.

Expertiseteam

De extra scholing komt voort uit het nieuwe Expertiseteam Corona Friesland. Hierin werken de Friese zorginstellingen, Zorgkantoor Friesland en GGD Fryslân samen. Het doel is om van elkaar te leren en om elkaar te helpen om zo nog beter in staat te zijn om het virus verder in te dammen en verspreiding te voorkomen.

Het Expertiseteam Corona Friesland organiseert verschillende activiteiten. Zo fungeert het team als een centraal informatiepunt waar de instellingen terecht kunnen voor protocollen of ‘best practices’. Ook dient het expertiseteam als provinciale vraagbaak en kunnen organisaties er terecht om te sparren.