Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Mijn Kinddossier van start in Fryslân

19 oktober 2022

Deze maand is GGD Fryslân van start gegaan met Mijn Kinddossier. Dit weekeind valt bij de ouders van 80.000 kinderen in Fryslân een aankondigingsbrief op de mat. Mijn Kinddossier is een online ouderportaal waarin je als gezaghebbende ouder of voogd informatie over de ontwikkeling, groei en opvoeding van je kind tussen 0 tot 12 jaar vindt.

Meer regie bij de ouder

In Mijn Kinddossier kun je als de ouder onder meer details van afspraken inzien, afspraken zelf verplaatsen (als een kind tussen 14 maanden en 4 jaar oud is) en groeidiagrammen bekijken. Ook kun je er adviezen van de jeugdarts of verpleegkundige teruglezen, online vragenlijsten invullen en bekijken wanneer en welke vaccinaties je kind van GGD Fryslân heeft gehad. Er staat informatie in over de ontwikkeling, groei en opvoeding van een kind tot 12 jaar. En de ouder kan in Mijn Kinddossier rechtstreeks een vraag stellen aan het team waar het kind zorg krijgt.

Altijd en overal veilig toegang met DigiD

Met Mijn Kinddossier heb je altijd en overal veilig toegang tot de informatie over afspraken met de jeugdgezondheidzorg van GGD Fryslân. Uit ervaringen van andere GGD-en die met Mijn Kinddossier werken, blijkt dat er hierdoor vaker ouders op afspraken verschijnen. Veel ouders vinden ook het prettig dat zij nu in plaats van een brief een e-mail ontvangen als er een afspraak gepland is. De informatie van een kind in Mijn Kinddossier is alleen toegankelijk als een ouder of voogd gezag heeft over een kind. Voor toegang tot de informatie in Mijn Kinddossier gaat een ouder of voogd naar www.mijnkinddossier.nl en logt in met de eigen DigiD.

Flexibele jeugdgezondheidszorg

Lineke Kleefstra, Directeur Publieke Gezondheid van GGD Fryslân: “Met de introductie van Mijn Kinddossier in Fryslân zetten we een mooie stap naar een Jeugdgezondheidszorg van en vóór de toekomst in Fryslân. Eén die zo passend, vroegtijdig, flexibel en dichtbij mogelijk is.” 

Meer informatie

Mijn Kinddossier