Meld- en adviespunt verward gedrag sinds 1 mei operationeel

13 mei 2019

Het aantal meldingen rondom personen met verward gedrag stijgt. Op dit moment komen veel meldingen bij de politie binnen, maar wanneer er geen sprake is van een strafbaar feit en de veiligheid niet in het geding is, is dit niet de aangewezen instantie. Vaak ligt er onder dergelijke meldingen een zorgbehoefte. Sinds 1 mei 2019 kunnen professionals en inwoners van Friesland met deze meldingen terecht bij het Meld- en adviespunt verward gedrag via 0800-1771 of via de website van GGD Fryslân.

Meld- en adviespunt verward gedrag

Meld- en adviespunt verward gedrag

Het meld- en adviespunt heeft een fysieke plek bij GGD Fryslân. Het is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor het bieden van een luisterend oor en het doen van meldingen bij ingewikkelde situaties rondom personen met verward gedrag. Het gaat dan om situaties die aandacht verdienen, maar niet acuut opgelost hoeven worden. Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn of dementerend. Soms hebben mensen ook andere problemen, zoals schulden, verlies van werk of weinig sociale contacten. Iemand kan ook verward raken na een grote emotionele gebeurtenis. 

Melding doen

Meldingen kunnen telefonisch via 0800-1771 of digitaal via het formulier op www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag worden gedaan. Buiten kantoortijden staan verpleegkundigen van Thuiszorg Het Friese Land de bellers te woord. Meldingen pakken we binnen twee werkdagen op. Urgente meldingen schakelen we door naar 112. 

Na een melding

Onze medewerkers zijn ervaren professionals die aandacht geven en aan de hand van de juiste vragen de vervolgstappen bepalen. Soms gaan ze zelf naar de cliënt toe om snel passende vervolghulp te kunnen bieden. Dit doen ze zoveel mogelijk in afstemming met reeds betrokken instanties of het gebiedsteam. Op die manier ontstaat er een sluitende aanpak en is het helder wie de regie voert. Door deze samenwerking bevorderen we tijdige signalering en opvolging. Ook voorkomen we dreigende verwarring, escalatie en maatschappelijke onrust. Na een tijdje nemen ze contact op met de betrokkenen om te kijken of de zorgen zijn afgenomen. 

Meer weten?

Kijk dan op www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag of neem contact op met Hendrik Overeinder (projectleider Meld- en adviespunt verward gedrag) via h.overeinder@ggdfryslan.nl / 088 229 9954.

Op deze website gebruiken we cookies