Meerdaagse oefening: poepbacterie duikt op in Friesland

20 november 2018

Op 15 november 2018 startte een meerdaagse oefening in het teken van het GROP (GGD Rampenopvangplan). Eerder dit jaar zijn enkele specifieke trainingen crisisbesluitvorming georganiseerd, voor zowel nieuwe en gevorderde GGD medewerkers. De meerdaagse oefening Infectieziektebestrijding (IZB) was de afsluiter.

Opschalen

Tijdens deze oefening had de afdeling IZB te maken met een verzonnen, maar realistisch scenario rondom E-coli meldingen. Dit scenario ging verder dan de normale werkwijze, aangezien het zo’n impact had dat ook GGD Fryslân als organisatie de gevolgen van het scenario ondervond. Dit betekende dat er op een gegeven moment opgeschaald werd, zoals benoemd in het GROP. Het GGD Crisisteam werd actief.

Doelen van de oefening

Deze oefening was bedoeld om de processen rondom opschaling te oefenen en weer eigen te maken. Daardoor kunnen de deelnemers tijdens een echte crisissituatie op tijd inschatten op welke onderdelen ondersteuning gezocht moet worden binnen de eigen organisatie en kunnen ze het onderscheid maken tussen operationele, tactische en strategische vraagstukken en/of besluiten. Daarnaast werken ze aan het onderlinge afstemmen tussen het team IZB en het Crisisteam GGD.

Op deze website gebruiken we cookies