Maritieme Academie getraind in het voorkomen van zelfmoord

10 oktober 2017

Een groot deel van de Maritieme Academie is afgelopen week getraind in het herkennen van signalen van zelfmoord, het leren contact maken met de jongeren hierover en vervolgens hoe op een juiste manier kan worden doorverwezen. Een grote groep van onder andere docenten, woonbegeleiders en ondersteunend personeel hebben daarvoor de gatekeeperstraining gevolgd van 113 Zelfmoordpreventie.

Belang van bespreekbaar maken zelfmoord

113 Zelfmoordpreventie heeft voor zo’n veertig personeelsleden, variërend van docenten, woonbegeleiders van de bijbehorende huisvesting en ondersteunend personeel drie gatekeeperstrainingen verzorgd.

Arjen Mintjes, directeur Maritieme Academie heeft zelf ook die dag de training gevolgd. Zijn ervaring met de training: "De training heeft veel indruk gemaakt op mij en de collega's. Het is een ernstig onderwerp wat het vaak lastig maakt om het goed bespreekbaar te maken. Ook het leren contact maken met jongeren die rondlopen met deze problemen was zeer nuttig in de training. Door de training hebben we nu een begin kunnen maken om handvatten voor de collega's te geven. Als school gaan we zeker met elkaar kijken hoe we aan de training een vervolg kunnen geven. Naast het VO zal ook het MBO binnen de Maritieme Academie op korte termijn worden getraind". 

Suïcide samen aanpakken

De Maritieme Academie werkt nauw samen met Gemeente Harlingen en GGD Fryslân om in de regio Harlingen het aantal suïcides terug te dringen. Dit gebeurt in het kader van het landelijke Suïcide Actie Preventienetwerk (Supranet), waar het trainen van belangrijke sleutelfiguren tot onderdeel van is. Binnen de Maritieme Academie zijn veel van dit soort sleutelfiguren, waardoor het een belangrijke schakel is binnen zelfmoordpreventie in de regio. Uit een internationaal vakbondsonderzoek is gebleken dat suïcide onder internationale werkenden in de zeevaart bovengemiddeld voorkomt. Bekeken wordt of preventie binnen de opleiding een thema kan worden.

Naast de Maritieme Academie en het onderwijs werken partijen als GGZ Friesland, Politie, ProRail, UWV, gebiedsteam Gemeente Harlingen, onderwijs, Werkgemeenschap van Kerken, nabestaanden en ervaringsdeskundigen nauw samen binnen Supranet.

Op deze website gebruiken we cookies