Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Lijkschouw ook in het noorden onder druk

19 november 2021

Op 15 november is het rapport ‘Gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen onder druk, veel zorgen op korte termijn’ naar de Tweede Kamer gestuurd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelde dit rapport op. Zij deed onderzoek naar de lijkschouw in Nederland. Ook de GGD’en Groningen, Fryslân en Drenthe voelen de druk op de uitvoering van de lijkschouw. Zij hebben de handen ineengeslagen om in de toekomst de lijkschouw te kunnen blijven uitvoeren.

Bekijk het rapport: ‘Gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen onder druk, veel zorgen op korte termijn

 

Ingrijpen is nu nodig

Hans Kox, directeur publieke gezondheid GGD Drenthe, namens de 3 noordelijke GGD’en: “Onze bevlogen en deskundige forensisch artsen voeren de lijkschouw uit in Groningen, Fryslân en Drenthe. Ze draaien lange en vaak meerdere diensten achter elkaar. Zo zorgen ze er met elkaar voor dat de kwaliteit van de lijkschouw voldoet aan alle normen. En dat er 24/7 een forensisch arts beschikbaar is. De pool van mensen waaruit wij putten is klein. Er is een groeiend tekort aan forensisch artsen. Ook is er onvoldoende geld om de uitvoering en kwaliteit te kunnen garanderen. Dat is zorgelijk.”

Structurele investeringen noodzakelijk

GGD GHOR Nederland geeft namens alle GGD’en het signaal af dat structurele investeringen in de forensische geneeskunde noodzakelijk zijn. De extra investeringen zijn nodig voor het:

  • aanstellen van meer forensisch artsen.
  • versterken van de kwaliteit van de uitvoering.
  • bieden van een goed toekomstperspectief aan artsen en verpleegkundigen.
  • onderzoek naar taakdifferentiatie.
  • doorontwikkelen van professionele richtlijnen.
  • toekomstbestendiger inrichten van de organisatie van de forensische geneeskunde bij GGD’en.

Het demissionaire kabinet erkent dat er structureel 20 miljoen euro moet worden uitgetrokken. Het rapport van de Inspectie laat zien waarom dat geld heel snel beschikbaar moet komen. Lees het bericht van GGD GHOR Nederland en de kabinetsreactie op de website van GGD GHOR.

Wat doet een forensisch arts?

Forensisch artsen zetten hun medische expertise in om doodsoorzaken te achterhalen. Ze nemen sporen af bij slachtoffers en verdachten, onderzoeken letsels en duiden deze in geval van een misdrijf. Ook geven ze advies en bijstand aan politie en justitie bij opsporing en onderzoek. Daarnaast bieden ze medische zorg aan arrestanten. Zij doen dit in opdracht van gemeenten, politie en justitie. Jaarlijks vinden er in Nederland tussen de 11.000 en 12.000 lijkschouwingen plaats.

Meer weten over het boeiende werk van een forensisch arts?

Bekijk de video met forensisch arts Michelle Nysten. Of lees het interview met forensisch arts Jonne Kortman of met de 'forensische familie'.

Is je interesse gewekt? Stuur dan een mail naar vacatures@vrfryslan.nl.

""