Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Landelijk rapport vaccinatiegraad: hoe staan we ervoor in Fryslân?

24 juni 2019

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerde vandaag haar jaarlijkse rapport over het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Daarin staat onder andere de vaccinatiegraad beschreven. Het RIVM meldt dat er een einde gekomen is aan de daling in de landelijke vaccinatiegraad. Bovendien geldt voor de meeste vaccinaties dat de (landelijke) vaccinatiegraad vergelijkbaar is met die van het jaar ervoor. In Fryslân is een lichte daling te zien ten opzichte van voorgaande jaren. De vaccinatiegraad in Fryslân blijft hoger dan het landelijk gemiddelde, op de HPV-vaccinatie na. De vaccinatiegraad is nog niet terug op het oude gewenste niveau. Dit betekent onder andere dat de groepsbescherming voor met name mazelen nog steeds onvoldoende is.

De vaccinatiegraad

Waarom willen we een hoge vaccinatiegraad?

De vaccinatiegraad geeft inzicht in het aandeel zuigelingen, kleuters en schoolkinderen dat de vaccinaties uit het RVP heeft verkregen. Jaarlijks brengt het RIVM een rapport uit over de landelijke en lokale vaccinatiegraad. Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om personen die nog niet gevaccineerd zijn, of kwetsbaar zijn, te beschermen tegen besmettelijke ziekten.

Daling van de landelijke vaccinatiegraad lijkt ten einde

In de afgelopen jaren werd zowel landelijk als in Fryslân een geleidelijke daling van de vaccinatiegraad gezien. Het RIVM vermeldt nu dat er een einde is gekomen aan de daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het RVP krijgt. De landelijke vaccinatiegraad is hiermee nog niet terug op het oude niveau, maar is voor de meeste vaccinaties ongeveer gelijk gebleven aan het jaar ervoor. Voorlopige cijfers voor jongere kinderen laten zelfs een lichte stijging zien.

De vaccinatiegraad in Fryslân

De Friese cijfers laten nog wel een lichte daling van de vaccinatiegraad zien. Desondanks ligt de vaccinatiegraad in Fryslân voor de meeste vaccinaties nog boven de landelijke vaccinatiegraad (zie tabel 1). Alleen de vaccinatiegraad van de HPV-vaccinatie ligt in Fryslân nog steeds onder het landelijke gemiddelde. De voorlopige Friese opkomstcijfers voor de HPV-vaccinatie van het voorjaar 2019 geven echter een positief vooruitzicht: maar liefst 68 procent van de uitgenodigde meisjes liet zich vaccineren.

 

Landelijk

Friesland

 Vaccinatiegraad verslagjaren  

2019

2018

2017

2019

2018

2017

DKTP zuigelingen*

92,4

92,6

93,5

93,5

94,2

94,8

Pneu zuigelingen

92,6

92,8

93,6

93,4

94

94,9

BMR zuigelingen

92,2

92,9

93,8

93,7

94

94,8

Men C/ Men ACWY zuigelingen

92,6

92,6

93,5

93,4

93,6

94,7

DKTP kleuters  

92,5

92,7

93,2

93,4

93,5

94,5

DTP schoolkinderen

89,5

90

93,2

93,8

93,9

94,3

BMR schoolkinderen

89,5

90,1

90,9

93,5

94,2

94,4

HPV adolescenten  

45,5

45,5

53,4

39,6

40,7

52,3

MenACWY (2/3 deel cohort 2004)

87,1

 

 

89,9

 

 

Tabel 1. Vaccinatiegraad (%) zuigelingen, kleuters, schoolkinderen en adolescenten verslagjaar 2017-2019 landelijk en Friesland
*Hib en HepB niet apart weergegeven.

Ontwikkelingen op het gebied van vaccinaties

Wat zijn landelijke ontwikkelingen in het RVP?

In 2018 is (landelijk) het aantal patiënten met meningokokkenziekte W verder toegenomen. In mei 2018 werd daarom de meningokokken C-vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden vervangen door de meningokokken ACWY-vaccinatie. Deze vaccinatie wordt in 2019 ook aangeboden aan jongeren geboren tussen 2001 en 2005; een deel van de jongeren geboren in 2004 werd hier in 2018 al voor uitgenodigd. Vanaf volgend jaar wordt de meningokokken ACWY-vaccinatie voor 14-jarigen opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast is in 2018 besloten om de kinkhoestvaccinatie voor zwangeren op te nemen in het RVP. Deze vaccinatie wordt waarschijnlijk eind 2019 ingevoerd. Hiermee kunnen zwangere vrouwen hun baby vanaf de geboorte tegen kinkhoest beschermen. Voor kinderen van gevaccineerde moeders wordt het vaccinatieschema aangepast (de eerste inenting kan later worden gegeven en er kan één inenting minder gegeven worden).

Wat zijn ontwikkelingen in Fryslân?

Sinds 2019 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het RVP, en ook zijn zij verantwoordelijk voor het nastreven van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. De afdeling Jeugdgezondheid van GGD Fryslân voert het RVP uit voor Fryslân. Om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan volgt GGD Fryslân het landelijke beleid. Zo biedt GGD Fryslân de kinkhoestvaccinatie voor zwangeren nu al aan (tegen betaling). Ook werken wij aan deskundigheidsbevordering voor de JGZ-professionals, er bestaat een inhaalvaccinatiespreekuur en met een informed consent-procedure zijn wij met alle ouders van pasgeborenen in gesprek over de inhoud en meerwaarde van het vaccinatieprogramma. In Fryslân passen wij het landelijke beleid toe in de regio en wij volgen de landelijke ontwikkelingen omtrent het RVP op de voet.

Meer informatie?

Meer informatie over het RIVM, de vaccinatiegraad en het RVP is te vinden op de website van het RIVM en de website volksgezondheidenzorg.info.