Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Informatie huisartsen inzake prikangst

30 september 2021

Sinds eind september organiseert GGD Fryslân op de vaccinatielocatie Sneek speciale prikangst-dagen. De dagen zijn bedoeld voor diegene die wél een vaccinatie tegen het coronavirus wil, maar wordt belemmerd door angst. Ook mensen die door een medische of psychische reden geen reguliere afspraak durven te maken, kunnen van deze dienstverlening gebruik maken. De GGD doet dit door extra tijd te reserveren en persoonlijke aandacht te hebben voor deze doelgroep.

Sinds eind september organiseert GGD Fryslân op de vaccinatielocatie Sneek speciale prikangst-dagen. De dagen zijn bedoeld voor diegene die wél een vaccinatie tegen het coronavirus wil, maar wordt belemmerd door angst. Ook mensen die door een medische of psychische reden geen reguliere afspraak durven te maken, kunnen van deze dienstverlening gebruik maken. De GGD doet dit door extra tijd te reserveren en persoonlijke aandacht te hebben voor deze doelgroep.

Mensen met prikangst kunnen GGD Fryslân bellen voor een afspraak en daarbij aangeven extra begeleiding nodig te hebben. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 088-22 99 104 op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 09.00 tot 16.00 uur. Bij vragen kan gemaild worden naar prikangst@ggdfryslan.nl. 

Er is voor de vaccinatielocatie Sneek gekozen vanwege de relatief kleine locatie met mogelijkheden voor het opzetten van een prikangst-ruimte in een apart deel van het gebouw. Voor de bezoekers (die begeleiding mogen meenemen) is een aparte route en een huiselijke wacht- en prikruimte gecreëerd. Het is mogelijk om zittend of liggend gevaccineerd te worden en er kan gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen als een VR-bril. Deze wordt uitgerust met VRelax; een virtual reality app voor mensen om zelf hun stresslevels te managen. Er wordt gestart met afspraken op dinsdag en zaterdag. Bij grote interesse worden de openingstijden en priklocaties uitgebreid. 

Het wordt bijzonder op prijs gesteld dat wanneer u patiënten in de praktijk ontvangt die geen reguliere afspraak durven te maken vanwege prikangst of een andere medische of psychische reden, attendeert op deze nieuwe dienstverlening. Zijn hierover nog vragen? Neem dan contact op met GGD Fryslân op telefoonnummer
088-22 99 333.