Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Herinnering gezondheidsonderzoek GGD Fryslân

30 september 2020

Al 15% van de 40.000 aangeschreven Friezen hebben de vragenlijst over gezondheid en leefgewoonten - de Gezondheidsmeter inmiddels ingevuld. Het grootschalige gezondheidsonderzoek van de GGD ging begin september van start. Toch roept GGD Fryslân de Friese Inwoners die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld op om dit alsnog te doen. Immers, hoe meer inwoners meedoen, hoe beter we weten hoe het met de Friezen gaat en hoe gerichter we daarop kunnen inspelen.

Vanaf 1 oktober valt er een herinnering in de bus bij zo’n 34000 inwoners. Bij deze herinnering is ook een papieren vragenlijst gevoegd, voor mensen die de vragenlijst liever niet online invullen.  

Een gezondere regio

GGD Fryslân voert het onderzoek uit in opdracht van de Friese gemeenten. De gemeente gebruikt de resultaten als basis voor het Gemeentelijk Gezondheidsbeleid, dat eens in de vier jaar wordt opgesteld. Met als doel: een gezonder Fryslân. Voor de deelnemers kan het onderzoek ook een moment zijn om bewust na te denken over de eigen gezondheid.

In het hele land

Net als GG Fryslân zijn ook andere GGD ’en in Nederland gestart met de Gezondheidsmeter. Hierdoor levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. De GGD ‘en werken hierbij samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Meer informatie