GGD Fryslân start op 4 augustus met vaccinaties tegen monkeypox virus

02 augustus 2022

Een specifieke groep mensen ontvangt een persoonlijke uitnodiging van GGD Fryslân om zich, uit voorzorg, te laten vaccineren tegen het apenpokkenvirus (monkeypox). Vanaf 4 augustus kunnen zij een vaccinatie krijgen.

Uitnodiging

Mensen kunnen zich niet zelf aanmelden voor een vaccinatie. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging via de GGD of behandelaar. Het gaat om hoog risicogroepen, dit zijn mensen die geregistreerd staan als gebruiker van de hiv- PrEP of daarvoor op de wachtlijst staan. Daarnaast komen ook hiv-patiënten met een verhoogd risico op monkeypox in aanmerking.

Hoe gaat dat in Fryslân?

De eerste groep die is uitgenodigd voor deze vaccinatie, zijn inwoners van Fryslân die bij de GGD (via Centrum voor Seksuele Gezondheid) bekend zijn. Daarna volgt ook snel de groep die via huisartsen in beeld is. GGD Fryslân nodigt mensen uit via het kanaal waar op andere momenten ook contact is geweest. In de uitnodiging staat hoe en wanneer er een afspraak kan worden gemaakt.

Besmettelijkheid

Het monkeypox virus (apenpokkenvirus) is besmettelijk en dus overdraagbaar. Toch is het anders dan we kennen van COVID-19. In de meest gevallen wordt het virus overgedragen door intiem contact (zoenen, vrijen en seks) met iemand die besmet is. Heel soms kan het ook via onbeschermd contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld beddengoed) worden overgebracht. Het virus kan binnendringen via de slijmvliezen en kleine wondjes/scheurtjes in de huid. Voor de meeste mensen is het niet gevaarlijk.  Je kunt er wel een tijdje goed ziek van zijn. Na een paar weken genees je vanzelf.

Maatregelen om besmetting te voorkomen

Het vaccineren is een belangrijke maatregel om verspreiding van het monkeypox virus te voorkomen. Ook blijft het van belang om alert te zijn op de symptomen van monkeypox en is de naleving van de leefregels belangrijk. Nadat het virus bij iemand is vastgesteld, voert GGD Fryslân bron- en contactonderzoek uit.

Vragen?

Informatie over monkeypox, het vaccin, de besmettelijkheid, leefregels en meer, staat op de website van het RIVM Monkeypox (apenpokken) | RIVM. Je kunt ook contact opnemen met het landelijke informatienummer van de GGD via (088) 76 740 20, maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur.