Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

GGD Fryslân start met vaccineren thuiswonende 85-plussers

22 januari 2021

GGD Fryslân start volgende week met het vervroegd vaccineren van de doelgroep 85-plussers die nog zelfstandig wonen. Het kabinet besloot deze groep naar voren te halen in de vaccinatiestrategie en hoopt zo de druk op de zorg te verminderen.

Eerder een prik voor groep kwetsbare 85-plusser

Het vaccineren van 85-plussers kan komende week vervroegd starten. Landelijk is afgesproken hiervoor het Pfizer-vaccin te gebruiken. De groep zorgmedewerkers die nu nog geen afspraak heeft, krijgt het AstraZeneca-vaccin zodra dit beschikbaar is.

Speciale afsprakenlijn voor 85-plusser

Het prikken van de thuiswonende ouderen die mobiel zijn, gebeurt bij de GGD-vaccinatielocatie in WTC Expo in Leeuwarden. De tweede prik volgt niet na drie, maar na vijf weken. Tegen die tijd is naar verwachting weer voldoende Pfizer-vaccin beschikbaar. Het vervroegd starten van vaccineren is belangrijk voor het beschermen van kwetsbare groepen.

De groep van 85- tot 90-jarigen ontvangt volgende week een uitnodiging via het RIVM en kan voor het maken van een afspraak bellen met een speciaal landelijk nummer. Het prikken van de thuiswonende ouderen die mobiel zijn, gebeurt bij de GGD-vaccinatielocatie in het WTC Expo in Leeuwarden. Mobiele 90-plussers worden rechtstreeks uitgenodigd door de huisarts om via het landelijke callcenter een afspraak te maken. De huisarts beoordeelt de mobiliteit van zijn patiënten. Wie niet mobiel genoeg is om naar een centrale priklocatie te gaan, wordt op een later moment door de huisarts ingeënt.

De Rijksoverheid bepaalt de volgorde van vaccineren. Deze volgorde wordt continue geëvalueerd en zo nodig aangepast. De beschikbaarheid van vaccins is eveneens bepalend. 

Kijk voor meer informatie op onze coronavirus pagina en op de website van de Rijksoverheid