GGD Fryslân onderzoekt gezondheid van Friese kinderen

08 maart 2018

GGD Fryslân gaat onderzoeken hoe gezond Friese kinderen zijn. Daarvoor nodigt zij Friese gezinnen uit om deel te nemen aan het onderzoek, de zogenaamde Kindmonitor.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

GGD Fryslân zal de resultaten gebruiken om gemeenten te adviseren. Hiermee kan de gemeente haar beleid maken voor de gezondheid en veiligheid van Friese kinderen. Voorbeelden zijn projecten die scholen doen op het gebied van gezond eten en drinken, bewegen, pesten enzovoort. De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt. Dat betekent dat de onderzoekers niet kunnen zien wie de vragen heeft ingevuld.

 

Wie doen mee aan dit onderzoek?

De onderzoekers van GGD Fryslân sturen een uitnodiging per brief naar een willekeurige groep ouders/verzorgers in de provincie Fryslân. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Zo krijgt de GGD en ook de gemeente een goed beeld van de gezondheid van kinderen uit Fryslân.

 

Online vragenlijst

Alleen gezinnen die een brief van GGD Fryslân ontvingen kunnen meedoen aan het onderzoek. De vragenlijst is online te vinden en invullen duurt ongeveer 30 minuten. In de vragenlijst staan vragen over de gezondheid van kinderen. Bijvoorbeeld over eten/drinken, bewegen, slapen en weerbaarheid.

 

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek vind je op onze website.

Op deze website gebruiken we cookies