GGD Fryslân onderzoekt gezondheid van Friese jeugd

28 maart 2019

Vandaag start GGD Fryslân met een onderzoek naar de gezondheid van de Friese jeugd. Daarvoor nodigt zij jongeren die in Fryslân wonen uit om deel te nemen aan het onderzoek, de zogenaamde Jeugdmonitor.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

GGD Fryslân zal de resultaten gebruiken om gemeenten te adviseren. Hiermee kan de gemeente haar beleid maken voor de gezondheid en veiligheid van Friese jongeren.

Wie doen mee aan dit onderzoek?

De onderzoekers van GGD Fryslân sturen een uitnodiging per post naar een willekeurige groep jongeren van 12 tot en met 18 jaar uit de provincie Fryslân. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren de vragenlijst invullen. Zo krijgen GGD Fryslân en ook de gemeenten een goed beeld van de gezondheid van de Friese jeugd.

Online vragenlijst

Alleen jongeren die een brief van GGD Fryslân ontvangen kunnen meedoen aan het onderzoek. De vragenlijst is online te raadplegen via een unieke inlogcode. In de vragenlijst staan vragen over gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school.

Meer informatie  

Meer informatie over het onderzoek staat op de website: www.ggdfryslan.nl/jeugdmonitor

Op deze website gebruiken we cookies