Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Gezondheidsonderzoek Volwassenen en Ouderen 2020 van start

10 september 2020

Vanaf 10 september 2020 ontvangen zo’n 40.000 volwassen en ouderen in Fryslân een uitnodiging van GGD Fryslân om deel te nemen aan de Gezondheidsmeter Volwassenen en Ouderen 2020. De Gezondheidsmeter is een onderzoek dat deel uitmaakt van een landelijk gezondheidsonderzoek door alle GGD ‘en. Deelname is belangrijk, omdat de gemeente met de resultaten haar gezondheidsbeleid en activiteiten beter kan laten aansluiten op de behoeften en vragen van haar inwoners.

Vragenlijst

In de vragenlijst staan onder andere vragen over lichamelijke en psychische gezondheid, mantelzorg, participatie en zelfredzaamheid. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Steekproef

Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; een computer selecteert steekproefsgewijs wie een vragenlijst ontvangt. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de totale Nederlandse bevolking. Daarom wordt alleen degene die een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, gevraagd om de vragenlijst invullen. Personen die niet geselecteerd zijn, ontvangen geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Gemeentelijk Gezondheidsbeleid

De GGD ‘en voeren dit onderzoek uit in opdracht van de gemeente. Gemeenten gebruiken de regionale en lokale cijfers van de Gezondheidsmonitor als basis voor het Gemeentelijk Gezondheidsbeleid, dat eens in de vier jaar wordt opgesteld

Meer informatie


Meer informatie over samenwerking RIVM en CBS