Gezondheidsonderzoek Kinderen 2022 van start

10 maart 2022

Vanaf 10 maart 2022 ontvangen zo’n 31.000 ouders van kinderen uit Fryslân een uitnodiging van GGD Fryslân om deel te nemen aan de Kindmonitor 2022. Dit is een representatief onderzoek dat eenmaal per vier jaar wordt afgenomen. Deelname is belangrijk, omdat de gemeente de resultaten gebruikt voor haar gezondheidsbeleid en activiteiten.

Vragenlijst

In de vragenlijst staan onder andere vragen over hoe respondenten gezondheid, voeding, buitenspelen, sporten, weerbaarheid, beeldschermgebruik en ouderschap ervaren. Dit geeft een algemeen beeld van de gezondheid en ontwikkeling van kinderen tot en met 12 jaar.

Steekproef

Niet alle ouders ontvangen een uitnodiging, er wordt een steekproef genomen. De geselecteerde ouders vormen samen een doorsnee van de Friese bevolking. Ouders die niet geselecteerd zijn, ontvangen geen uitnodiging en kunnen niet aan het onderzoek meedoen.

Gemeentelijk gezondheidsbeleid

GGD Fryslân voert het onderzoek uit in opdracht van de Friese gemeenten. GGD Fryslân en de gemeenten gebruiken de resultaten van het onderzoek om te kijken wat nodig is om de gezondheid en veiligheid van kinderen te verbeteren. De eerste resultaten worden in het najaar van 2022 bekend.

Meer informatie over de kindmonitor