Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Geen Janssen-vaccin voor jongere doelgroepen

02 juni 2021

Het demissionaire kabinet heeft het vandaag uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad overgenomen om de nieuwe, jongere leeftijdsgroepen volledig te vaccineren met een mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna. Daarmee wordt het gebruik van het vaccin van Janssen voor deze nieuwe doelgroepen stilgelegd. Mensen die de komende weken een afspraak hebben staan om geprikt te worden met het vaccin van Janssen mogen hun afspraak omzetten via de landelijke afsprakenlijn.

Belangrijkste reden is dat de vaccins van Pfizer en Moderna een hogere bescherming tegen COVID-19 laten zien en hier op korte termijn voldoende vaccins van beschikbaar komen. Het vaccinatietempo ondervindt met dit besluit nauwelijks vertraging, naar verwachting slechts een week: “Uiteindelijk boek je winst omdat je meer mensen vaccineert met vaccins die effectiever zijn", aldus de Gezondheidsraad. Als andere reden voor dit nieuwe advies wordt opgevoerd dat ook het Janssen-vaccin (net als AstraZeneca) een zeer zeldzame bijwerking in de vorm van ernstige trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes kan hebben. Toch is de Gezondheidsraad van mening dat het Janssen-vaccin voldoende veilig en effectief is. Dit blijkt uit de meest recente cijfers. "Mensen die binnenkort een afspraak hebben voor een vaccinatie met Janssen, kunnen die afspraak op een verantwoorde manier laten doorgaan.”

Afspraak omzetten via landelijke afsprakenlijn

Voor Fryslân staan er ruim 5.600 vaccinaties met Janssen gepland. Het gaat om mensen uit de geboortejaren 1967, 1968 en 1976. Diegenen die inmiddels een afspraak hebben gemaakt voor een vaccinatie met Janssen kunnen deze laten staan, maar mogen deze ook omzetten voor een afspraak met een prik van een mRNA-vaccin. Dit kan alleen via de landelijke afsprakenlijn, zoals vermeld in de uitnodiging die men per post ontvangt en kan dus niet via GGD Fryslân. Ook op de vaccinatielocaties kan niet gewisseld worden van vaccin. Mensen die nog een afspraak moeten maken uit betreffende geboortejaren, krijgen vanaf vandaag automatisch het vaccin van Pfizer of Moderna toegewezen.  

Wel Janssen voor specifieke groepen 

Groepen die moeilijk te bereiken zijn voor een tweede vaccinatie, zoals bijvoorbeeld dak- en thuislozen, worden vooralsnog wel gevaccineerd met Janssen omdat maar één dosis nodig is.