Friezen kennen de risico’s van zwemwater

15 juli 2022

Friezen weten blauwalgen te herkennen en treffen maatregelen om te voorkomen dat ze ziek worden door zwemmen in natuurwater. Dit blijkt uit een peiling onder het Gezondheidspanel van GGD Fryslân waaraan 1430 deelnemers meededen. “Het is goed om te zien dat men schoon en veilig zwemwater belangrijk vindt”, aldus verpleegkundige infectieziektebestrijding van GGD Fryslân.

Zwemmen in natuurwater

Zwemmen in natuurwater is populair, vooral op warme dagen. 77% van de panelleden doet dit weleens. Ze zwemmen dan vooral in meren en plassen (71%) en in de zee (49%) en minder in vaarten (32%) of ander water (9%). Het koele water is de meest genoemde reden om te gaan zwemmen. Schoon en veilig water zonder zwerfafval vindt men het belangrijkste aan een zwemlocatie.

12% ziek na het zwemmen

Doordat natuurwater onder invloed staat van vele, meestal natuurlijke, omstandigheden is daar zwemmen niet helemaal zonder risico. 12% van de panelleden heeft na het zwemmen weleens gezondheidsklachten gehad. Dan gaat het vooral om maag- en darmklachten zoals misselijkheid, braken en diarree (61%), huiduitslag (33%), jeuk (24%) en griep zonder luchtwegklachten (21%). GGD Fryslân adviseert: ga naar de huisarts als je binnen een maand na het contact met natuurwater of modder griep zonder luchtwegklachten krijgt. Meld gezondheidsklachten na contact met natuurwater of modder bij GGD Fryslân. Van de ziek geworden panelleden heeft 43% de huisarts gebeld, in de meeste gevallen bij griep zonder luchtwegklachten en na ongeveer 5-7 dagen.     

Risico's goed bekend in Fryslân

Voorkomen is beter dan genezen dus het advies van GGD Fryslân is: wees je bewust van de gezondheidsrisico’s van zwemwater. De panelleden zijn al goed op weg: 87% weet dat blauwalgen, die huiduitslag en jeuk kunnen veroorzaken, er uit zien als vettige groene slierten en 42% weet hoe de ziekte van Weil wordt verspreid en welke klachten dit kan veroorzaken. Wat zij vooral doen om zich te beschermen is ): niet in water met blauwalgen zwemmen, na afloop goed afspoelen of douchen, geen water inslikken en niet in water met dode dieren of ratten zwemmen.

Officiële zwemlocaties

Het standaardadvies is om naar officieel aangewezen zwemlocaties te gaan. Daar wordt tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) de waterkwaliteit en veiligheid gecontroleerd. Deze zwemlocaties zijn te vinden op www.zwemwater.nl of in de gratis zwemwaterapp. Wie meer wil weten over de zwemwatercontroles kan de video van Rijkswaterstaat bekijken. Voor vragen, opmerkingen of klachten over een zwemlocatie kun je bellen met de zwemwatertelefoon: 058 292 56 50.

Zie ook:

Over het GGD Gezondheidspanel

GGD Fryslân peilt de mening van de Friese bevolking over verschillende gezondheidsonderwerpen. De deelnemers ontvangen een paar keer per jaar een korte vragenlijst. De peilingen zijn niet demografisch representatief maar geven een indicatie. De uitslagen worden gecommuniceerd via de website en social mediakanalen van GGD Fryslân.