Deelname Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in 2021 licht gedaald

04 juli 2022

De deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is in 2021 licht gedaald ten opzichte van 2020. Het gaat om een daling van 1 tot 2 procentpunt. Tijdens de corona-epidemie hebben de medewerkers in de Jeugdgezondheidszorg veel moeite gedaan om zoveel mogelijk gezinnen te bereiken en kinderen te vaccineren. Hierdoor is de daling beperkt gebleven.

Dat staat in het rapport ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021’ dat vandaag door het RIVM is gepubliceerd.

In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen twaalf besmettelijke ziekten. Het RIVM beschrijft elk jaar hoeveel kinderen zijn gevaccineerd (vaccinatiegraad). Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk omdat een ziekte dan niet of minder vaak voorkomt.  

Landelijke ontwikkelingen 

De vaccinatiegraad van bijna alle RVP-vaccinaties is iets lager dan een jaar eerder. Dat komt voor een deel doordat sommige vaccinaties vanwege de corona-epidemie later zijn gegeven dan normaal. Zo zijn groepsvaccinaties uitgesteld. Ook moesten afspraken voor een vaccinatie soms worden verzet als een ouder of kind in isolatie moest.  

Als ook de vaccinaties worden meegeteld die wat later zijn gegeven dan normaal, is de vaccinatiegraad voor de meeste vaccinaties weliswaar hoger, maar nog steeds iets lager dan een jaar eerder. Voor baby’s tot 2 jaar is het verschil dan nog ongeveer 1 procentpunt. Voor oudere kinderen is dat 1-2 procentpunt. Als de daling ook het komend jaar doorzet, dan is onderzoek nodig naar de oorzaak. Op basis van de uitkomsten kunnen er maatregelen worden genomen, aldus het RIVM.

Vaccinatiegraad in Fryslân 

In Fryslân is de vaccinatiegraad onder zuigelingen vrijwel gelijk gebleven. Onder kleuters is de DKTP-vaccinatiegraad wel licht gedaald (ongeveer 2%-punt) en onder adolescenten is de meningokokken-vaccinatiegraad gedaald (ongeveer 5%-punt). Het aantal zwangere vrouwen dat een 22 wekenprik tegen kinkhoest heeft ontvangen is met 2%-punt gestegen van 70% naar 72%. 

Net als voorgaande jaren, zit de vaccinatiegraad in Fryslân boven het landelijk gemiddelde, met uitzondering van de herhaalprikken DTP en BMR voor 9-jarigen. Maar als we de kinderen meetellen die na hun 10e verjaardag alsnog een BMR of DTP-vaccinatie hebben ontvangen, dan is de vaccinatiegraad voor beide vaccinaties in Fryslân wél boven het landelijke gemiddelde. Dit komt doordat GGD Fryslân in de afgelopen twee jaren enkele groepsvaccinatiemomenten heeft vervangen door individuele vaccinatieafspraken. Sommige kinderen werden hierdoor iets later gevaccineerd dan gebruikelijk.  

Ook de HPV-vaccinatiegraad onder meisjes die vorig jaar 14 jaar zijn geworden is, net als landelijk, gedaald ten opzichte van 2020 (48,9% versus 60,2%). Maar ook hier geldt dat wanneer we de meisjes meetellen die na hun 14e verjaardag alsnog een tweede HPV-vaccinatie hebben ontvangen, de vaccinatiegraad hoger is (67,2%) 

De afdeling jeugdgezondheidszorg van GGD Fryslân heeft zich zeer ingespannen om de vaccinaties zoveel mogelijk door te laten gaan. Dit zal GGD Fryslân in de komende periode blijven doen, als ook het geven van goede voorlichting en zorgvuldige beantwoording van vragen van ouders en kinderen over het Rijksvaccinatieprogramma.