Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Coronatestlocatie Sneek verhuist naar IJlst

26 augustus 2020

De coronatestlocatie van GGD Fryslân in het zuidwesten van de provincie verhuist van Sneek naar IJlst. Komende vrijdag 28 augustus opent GGD Fryslân deze voorziening in het voormalige gemeentehuis aan de Stadslaan 75 in IJlst.

Voor deze locatie is gekozen omdat die goed bereikbaar is en voldoende parkeergelegenheid biedt. Het station ligt voor het oude gemeentehuis. In Sneek was de sportzaal van de Spil als testlocatie beschikbaar tot het nieuwe zaalsportseizoen weer zou beginnen. Vandaar dat er behoefte was aan een andere testcentrum.

Naast de locatie in IJlst heeft GGD Fryslân testcentra in Leeuwarden (Brandemeer 9) en Drachten (Eikesingel 62). Het aanvragen van een test kan via 0800-1202 of via coronatest.nl. Bij de aanmelding komt aan de orde in welke plaats iemand zich kan laten testen. Op de Waddeneilanden verloopt de aanvraag voor de test en de monsterafname via de huisarts.

Vanwege de verhuizing is de testlocatie in Sneek donderdag gesloten.