Behoefteonderzoek naar seksuele gezondheid op scholen

17 april 2019

GGD Fryslân en Sense Noord Nederland hebben onderzoek gedaan naar de behoefte van het onderwijs rond het thema relationele en seksuele vorming. De uitkomsten van dit onderzoek en het ondersteuningsaanbod op dit thema vanuit GGD Fryslân is terug te vinden in onderstaande infographics.

Waarom is het belangrijk dat het onderwijs aandacht besteed aan dit onderwerp?

Kinderen ontdekken al op jonge leeftijd hun eigen lichaam, gaan relaties aan, worden verliefd en komen in de puberteit. Zij hebben veel vragen over relaties en seksualiteit: waar komen baby’s vandaan?, waarom hebben jongens een piemel en meisjes niet?, wat gebeurt er in de puberteit?, wanneer ben je homo? 

Door op school aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit raken leerlingen vertrouwd met het thema. Ze krijgen betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar omgaan.

Basisonderwijs

De basisschool kan met educatie en een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage geven aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen. 

Voortgezet onderwijs

Op het voortgezet onderwijs is de belangrijkste doelstelling van relationele en seksuele vorming de jongeren te ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling en hen leren seksueel verantwoorde keuzes te maken. Toch blijken veel scholen te weinig aandacht te besteden aan het thema relaties en seksualiteit. 

Infographic Basisonderwijs Infographic Basisonderwijs Infographic Voortgezet Onderwijs Infographic Voortgezet Onderwijs
Op deze website gebruiken we cookies