Advies GGD Fryslân over geitenhouderijen

14 februari 2019

Deze week maakte Provincie Fryslân bekend dat er een tijdelijke geitenstop van kracht is. Bij herhaling is in grootschalig onderzoek gevonden dat een longontsteking vaker voorkomt bij omwonenden van geitenhouderijen. Binnen een straal van 2 km is de kans op een longontsteking 5% groter, vergeleken met mensen die niet in de buurt van een geitenhouderij wonen. Het gaat hierbij niet om Q-koorts, maar om andere vormen van longontsteking. Provincie Fryslân vroeg de GGD om advies, hieronder staat de toelichting beschreven.

Longontsteking en Q-koorts

Per jaar krijgen zo’n 125.000 mensen in Nederland een longontsteking. Longontsteking is een ziekte waarvoor vrijwel altijd medische behandeling nodig is. Meestal kan dat thuis met antibiotica, maar voor een op de vier mensen is ziekenhuisopname nodig. Bij het meest recente onderzoek gaat het niet om Q-koorts als oorzaak van longontsteking.

De oorzaak van het verhoogde risico op longontstekingen bij omwonenden van geitenhouderijen is vooralsnog onbekend. Er loopt onderzoek waarvan de eerste resultaten in 2019 beschikbaar komen.

Advies GGD Fryslân aan Provincie Fryslân

Longontsteking is een ernstige aandoening. Daarom adviseert GGD Fryslân, in lijn met het landelijke advies, om uit voorzorg terughoudend te zijn met uitbreiding of nieuwvestiging van geitenhouderijen in de buurt van gevoelige bestemmingen (zoals woningen, kinderdagverblijven en scholen). Andersom wordt ook geadviseerd terughoudend te zijn met het plaatsen van gevoelige bestemmingen in de buurt van bestaande geitenhouderijen.

Vervolgonderzoek

Met dit advies beoogt de GGD geen nieuwe of hogere gezondheidsrisico’s te laten ontstaan, totdat er meer duidelijkheid is over de te nemen maatregelen om dit risico te beperken. Welke maatregelen dat zijn hangt af van het vervolgonderzoek naar de oorzaak van het gevonden verband. In de periode 2019-2021 worden resultaten van het vervolgonderzoek verwacht. Op basis van die onderzoeksresultaten zal GGD Fryslân haar advies evalueren en zo nodig aanpassen.

Het besluit van Provincie Fryslân

Het besluit van Provincie Fryslân is terug te lezen op de website van Provincie Fryslân.

Waar vind ik meer informatie over het onderzoek?

Kijk voor meer informatie op het Kennisplatform Veehouderij en Gezondheid.

Veelgestelde vragen over gezondheid en geitenhouderijen

Ga voor vragen en antwoorden naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en/of Kennisplatform Veehouderij.

Staat uw vraag er niet tussen?

Kun je via de link op de RIVM website het antwoord niet vinden op je vraag? Je kunt contact zoeken met het team Medische milieukunde via 088 - 229 92 22.

Op deze website gebruiken we cookies