Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Aantal zelfdodingen in Fryslân is de afgelopen drie jaar gedaald

10 juli 2020

Sinds 2016 is het aantal zelfdodingen in Fryslân voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald van 90 zelfdodingen in 2016 naar 68 in 2019. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 1 juli 2020. Dat is goed nieuws. Wel maken wetenschappers zich zorgen over de te verwachten slachtoffers als gevolg van de financiële en psychische druk die wordt veroorzaakt door de coronapandemie.

Supranet

In 2016 startte GGD Fryslân met Supranet Community. De Supranet aanpak is gebaseerd op een wetenschappelijk programma van de European Alliance Against Depression (EAAD). Het doel van het netwerk is om samenwerking met ketenpartners te verbreden en te versterken. Dit helpt om mensen die rondlopen met angstige, depressieve en/of suïcidale gedachten vroegtijdig in kaart te kunnen brengen, nog betere zorg te kunnen bieden en op die manier te voorkomen dat dit leidt tot een zelfmoord(poging). Kijk voor meer informatie op de website van 113 Zelfmoordpreventie.

Coronacrisis en zelfdoding

Corona treft ons allemaal. Tijdens eerdere recessies in Nederland steeg het aantal zelfdodingen. Bij de laatste recessie was er sprake van een toename van 1353 suïcides in 2007 naar 1857 suïcides in 2013, een stijging van 37%. Momenteel zijn er voor Nederland nog geen cijfers voor dit jaar bekend. Maar met het oog op de aanstaande economische crisis (mede door het coronavirus) en de stijging van het aantal werklozen, maakt Supranet zich zorgen over het te verwachten aantal slachtoffers. Het is daarom van groot belang om nu volop in te zetten op het voorkomen van een stijging van het aantal mensen dat overlijdt door zelfdoding, vanuit het gedeelde besef dat elke zelfdoding er één te veel is.

Hulplijn Zelfmoordpreventie bereikbaar via 113

Mensen die worstelen met zelfmoord gedachten of zich zorgen maken over een naaste, kunnen hulp krijgen via 113 zelfmoordpreventie. De hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie is tegenwoordig rechtstreeks bereikbaar via het telefoonnummer 113 én gratis via het telefoonnummer 0800-0113.