Aantal foutieve testuitslagen begin december, GGD informeert betrokkenen

20 december 2021

Helaas kregen wij bericht dat in een laboratorium dat de coronatesten voor ons analyseert, een fout is gemaakt. Enkele honderden testuitslagen van inwoners in Fryslân en Drenthe kregen een foutieve testuitslag. Wij vinden het heel erg dat dit heeft kunnen gebeuren. Als GGD informeren wij alle betrokkenen vandaag persoonlijk. Zo kunnen we individuele vragen beantwoorden en advies op maat geven.

Hoe is dit ontdekt?

Alle GGD’en maken gebruik van een aantal (grote) laboratoria. Met steekproeven worden testmonsters met een positieve uitslag hierna nogmaals onderzocht. Bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe vaak de omikronvariant momenteel voor komt.

Bij het tweede onderzoek kwam naar voren dat enkele monsters helemaal niet positief waren. Naar aanleiding daarvan zijn alle monsters van de afgelopen weken opnieuw onderzocht. Hierbij ontdekte het lab dat een aantal testresultaten niet negatief maar positief was. En ook dat een aantal testresultaten niet positief maar negatief was. In totaal gaat het om enkele honderden testen van inwoners van Drenthe en Fryslân. Op dit moment worden de laatste tests nog opnieuw onderzocht. Later vandaag is bekend om hoeveel personen het precies gaat.

Hoe weet ik of ik één van die personen ben?

Als GGD hebben wij exact in beeld om welke personen dit gaat. Wij sturen vandaag een mail, we verzenden een brief en bellen alle betrokkenen. Zo kunnen we vragen beantwoorden en advies geven als dat nodig is. Heb je vandaag geen bericht van ons, dan hoor je niet bij de betrokkenen en kun je er van uit gaan dat jouw testuitslag correct was.

Het laboratorium biedt oprechte excuses aan voor deze fout. Op de website van dit laboratorium lees je een verdere toelichting van de gang van zaken. Lees meer op de website van GD.

Om hoeveel personen gaat het?

Het gaat om in totaal 259 inwoners van Friesland. 143 van hen werden fout negatief getest en 116 werden fout positief getest. Inmiddels heeft GGD Fryslân met alle betrokkenen contact opgenomen. Zij worden waar nodig met advies bijgestaan.