1 op de 10 Friezen wordt ernstig gehinderd door geluid in de thuisomgeving

15 december 2017

Onze leefomgeving is voortdurend in ontwikkeling, dit brengt steeds nieuwe risico’s en kansen met zich mee voor de gezondheid van burgers. Milieufactoren kunnen onze gezondheid direct en indirect beïnvloeden. Hierover adviseert het team Gezondheid en Milieu van GGD Fryslân gemeenten, scholen en burgers.

Milieufactoren en gezondheidseffecten

De fysieke leefomgeving kan de gezondheid positief en negatief beïnvloeden. Zo kan een groene omgeving kan o.a. bijdragen aan het herstel van stress en stimuleert tot meer bewegen en sporten in de buitenlucht. Echter van de totale ziektelast in Nederland kan 6% worden toegeschreven aan milieufactoren, grote boosdoeners zijn de luchtkwaliteit, omgevingsgeluid en stoffen in het binnenmilieu. Blootstelling aan allerlei stoffen kan gezondheidsklachten veroorzaken, bestaande klachten verergeren en kan op lange termijn de levensduur beperken. Bekende voorbeelden zijn fijnstof door verkeer, houtrook en asbestvezels die vrijkomen bij bouw- en sloopwerkzaamheden. Indirect kan hinder door geluid leiden tot stress en (onbewust) de nachtrust verstoren, dit kan ten koste gaan van de gezondheid. Eén op de tien Friezen zegt in de thuisomgeving ernstig gehinderd te worden door geluid. Het gaat hierbij om verstorend geluid van bijvoorbeeld verkeer, industrie, bouw- en sloopwerkzaamheden of evenementen. Dit blijkt uit de recente Gezondheidsmonitor van GGD Fryslân.

Dagelijkse kost voor het team Gezondheid en Milieu van GGD Fryslân

Vanuit de wet Publieke Gezondheid heeft het team Gezondheid en Milieu de taak burgers te beschermen tegen ongewenste blootstelling aan milieufactoren binnens- en buitenshuis. Het team adviseert gemeenten, scholen en burgers over risico’s en kansen voor de gezondheid vanuit de leefomgeving. Waaronder over: vocht en schimmel, gezonde lucht in scholen, groen in de buurt, asbest, hinder door geluid, gewasbeschermingsmiddelen, bodemvervuiling en zomerse warmte.

Meer weten?

Bekijk dan de infographic van december 2017. Er is voor elke gemeente een eigen voorkant van de infographic, met algemeen GGD nieuws en cijfers.

Bekijk de infographics Bekijk de infographics

 

Op deze website gebruiken we cookies