Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Fryslân richt zich op een gezond en veilig opgroeien van alle kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar. We volgen de gezondheid van Friese kinderen van 0 tot 18 jaar. We stimuleren gezond leven en een positieve opvoedstijl.

Alle zorg bieden wij aan op vrijwillige basis. Bij JGZ staan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en assistenten voor u en uw kind klaar, elk met hun specifieke deskundigheid.

Tijdens een bezoek aan de jeugdgezondheidszorg kijken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en assistenten, samen met u hoe het met uw kind gaat en hoe uw kind zich ontwikkelt. Er is aandacht voor het opgroeien en opvoeden van uw kind. Naast lichamelijk onderzoek worden vaccinaties gegeven, volgens het landelijke Rijksvaccinatieprogramma. Tot uw kind 4 jaar oud is, komt u voor afspraken met JGZ op het consultatiebureau. Daarna komt u medewekers van de JGZ tegen op de basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Meestal gaat dat “vanzelf” maar soms zijn er momenten dat u vragen heeft of twijfels. Naast de vaste contactmomenten kunt u bij ons terecht voor advies. 

Hieronder kunt u zien op welke manier wij zorg bieden aan u en uw kind:


Op de website van www.opvoeden.nl staat veel informatie voor ouders op de gezondheid en opvoeding van kinderen van alle leeftijden.

Bijlagen

Naar boven