Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Friezen kennen risico’s zwemwater

17 juli 2016 - Friezen weten blauwalgen te herkennen en treffen maatregelen om te voorkomen dat ze ziek worden door het zwemmen in open water. Dit blijkt uit een panelonderzoek van GGD Fryslân in juni 2016, waaraan 750 Friezen hebben deelgenomen. “Wij zijn blij dat mensen weten hoe je veilig en met plezier kunt zwemmen in open water,” aldus Peter van der Tas, arts infectieziektebestrijding bij GGD Fryslân.

Risico’s zwemwater

71% van de panelleden zwemt wel eens in open water. Er wordt vooral gezwommen in meren en plassen (84%) en in de zee (56%) en in mindere mate in vaarten (22%), kanalen en rivieren (12%). Doordat open water onder invloed staat van vele, meestal natuurlijke, omstandigheden is het zwemmen niet geheel zonder risico en kunnen zich gezondheidsproblemen voordoen. 91% van de panelleden weet hoe blauwalgen, die huiduitslag en jeuk kunnen veroorzaken, er uit zien. Iets meer dan de helft weet hoe de ziekte van Weil wordt verspreid en welke klachten dit kan veroorzaken.

Ziek na het zwemmen

De meeste panelleden geven aan nog nooit ziek te zijn geworden na het zwemmen. 8% van de panelleden heeft wel eens klachten gehad. Dan gaat het vooral om maag- en darmklachten, zoals misselijkheid, braken en diarree (55%), huiduitslag (45%) en jeuk (36%). 12% heeft wel eens last gehad van griepverschijnselen, zoals acute koorts, koude rillingen, hoofdpijn en spierpijn.

Preventie

Aan de panelleden is gevraagd welke maatregelen zij treffen om te voorkomen dat zij ziek worden door het zwemmen in open water. Wat men vooral doet is: afspoelen of onder de douche na het zwemmen (78%), vermijden van open water waar (mogelijk) dode dieren in of vlak naast liggen (74%) of waar een vettige groene laag in drijft (73%), geen water binnen krijgen tijdens het zwemmen (61%) en het informatiebord bij de officiële zwemlocatie raadplegen (51%). Officiële zwemlocaties zijn te raadplegen via een kaart op www.zwemwater.nl of via de Zwemwater App. 25% van de panelleden kent of gebruikt deze kaart.

Wanneer naar de huisarts?

59% van de panelleden geeft aan naar de huisarts bij gezondheidsklachten na het zwemmen. 81% van de panelleden raadpleegt de huisarts na het ontstaan van griepverschijnselen. De huisarts wordt ook geraadpleegd bij jeuk en huiduitslag (60%), maag- en darmklachten (58%) en pijn of klachten aan keel, oren, ogen neus en lippen (43%). 62% van de panelleden gaat naar de huisarts na ongeveer 5-7 dagen bij aanhoudende klachten. 15% gaat meteen na het ontstaan van de klachten naar de huisarts. De rest gaat bij langer aanhoudende klachten of wanneer de klachten niet vanzelf over gaan.

Zie ook:

Over het GGD panel

GGD Fryslân wil graag de mening van de Friese bevolking peilen over gezondheid, zorg, veiligheid en andere sociale en maatschappelijke onderwerpen. De deelnemers van het panel ontvangen één keer in de twee maanden online een korte vragenlijst. De uitkomsten worden na afloop op de website en social media accounts van GGD Fryslân gepubliceerd.

Doet u al mee aan het GGD panel?

Dit is het tweede panelonderzoek van GGD Fryslân voor ouders. Wilt u structureel meedoen? Meldt u zich dan hier aan. U ontvangt dan één keer in de twee maanden een uitnodiging voor een kort onderzoek.