Kom erbij! – omgaan met eenzaamheid

16 september 2016 -Een goed gesprek of een steuntje in de rug.. voor de meeste mensen zijn sociale contacten belangrijk om prettig te leven. Tijdens de landelijke week tegen eenzaamheid (22 september - 1 oktober 2016), heeft GGD Fryslân het 19+ panel hierover bevraagd. Iets meer dan 200 volwassenen van 19 jaar en ouder hebben meegedaan. Daarvan voelt 46% zich nooit eenzaam. 44% heeft soms wel eens eenzame gevoelens en 10% ervaart dit regelmatig tot vaak.

Sociale relaties

Alleen voelen ontstaat bij een gemis aan contact of verbondenheid. Aan de panelleden is gevraagd hoe tevreden zij zijn met de sociale relaties die ze nu hebben. Zij geven gemiddeld een 7,6 voor het aantal contacten dat zij hebben. Voor de inhoud en kwaliteit van deze contacten geven zij een 7,5. 19 tot 65-jarigen geven gemiddeld een minder hoog cijfer aan de inhoud en kwaliteit (7,3), in tegenstelling tot 65-75 jarigen (7,9) en 75-plussers (8,2).

Herkennen en duiden

De behoefte aan meer contact of verbondenheid moet eerst worden herkend en geduid, bij jezelf of bij een ander. 36% van de panelleden zegt iemand te kennen uit zijn of haar directe omgeving die zich alleen voelt. 42% zegt misschien iemand te kennen; 22% kent niemand.

Wat kun je zelf doen?

Hobby’s, sporten, buurtactiviteiten en (vrijwilligers)werk bieden kansen om nieuwe contacten te leggen. “Maar je kunt ook een contact met een vroegere jeugdvriend(in) herstellen of bestaande oppervlakkige contacten verdiepen tot een meer persoonlijk contact,” zegt Yvonne Koster, adviseur Gezondheidsbevordering bij GGD Fryslân. Soms ligt er een drempel die eerst doorbroken moet worden. Zeven op de tien panelleden vindt het best lastig om alleen voelen bespreekbaar te maken. Desondanks vindt maar liefst 81% dat zij zelf meer voor anderen met eenzame gevoelens kunnen doen. De bereidheid om iets voor anderen te betekenen is onder de panelleden dus groot.

Zie ook: