Jongeren over goede voornemens

17 februari 2017 - Lekker in je vel zitten en gezond bezig zijn. Veel jongeren beginnen het jaar met goede voornemens. Daarover ging het eerste onderzoek van het 12-18 jongerenpanel van GGD Fryslân. Ruim 300 jongeren tussen 12 en 18 jaar hebben de online vragenlijst ingevuld.

Zo'n 29% zegt zeker weten goede voornemens te hebben. 33% denkt dit misschien te hebben. 6% had ze aanvankelijk wel, maar nu niet meer. 32% heeft nooit goede voornemens gehad. Van degenen die geen goede voornemens (meer) hebben, zegt de helft het onzin te vinden en een derde heeft niks speciaals om extra na te streven.

Wat jongeren zich ten doel stellen

De top 8 van goede voornemens is: meer bewegen en sporten (60%), minder snoepen en snacken (56%), meer met school of studie bezig zijn (40%), minder ergens druk om maken (37%), vaker chillen met vrienden (25%), beter met geld om gaan (25%), een baantje nemen (24%) en minder piekeren (23%). Iets nieuws leren of ontdekken en verliefd worden/nieuwe vrienden maken is door een op de vijf panelleden aangekruist. Meisjes geven vaker aan zich minder druk te willen maken, terwijl jongens vaker een baantje nastreven. Vmbo-ers willen vaker voor hunzelf opkomen, terwijl havisten vaker minder willen piekeren.

Motivatie en volhouden

Een ruime meerderheid denkt of weet zeker voldoende gemotiveerd te zijn om de goede voornemens vol te houden. Een plan van aanpak (32%) en een steuntje in de rug (28%) is wat de meesten nodig hebben. Iets meer dan de helft vindt het handig zijn of haar goede voornemens te delen met anderen.

Wat jongeren bezig houdt

De top 5 van onderwerpen die de panelleden het vaakste hebben aangekruist zijn: gezond eten en bewegen (65%), toekomst en zelfontwikkeling (57%), relaties en vriendschappen (45%), gevoelens (40%) en internet en sociale media (29%). Seksuele gezondheid en een schoon milieu is door een op de vier aangekruist. Meisjes geven vaker aan meer over gevoelens te willen weten. Vmbo-ers willen vaker meer over omgaan met pesten weten. Havisten willen vaker meer over relaties en vriendschappen weten. Zelfvertrouwen, muziek (maken) en mezelf kunnen zijn, zijn voorbeelden van zelf ingebrachte items.

Zie ook: