Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Signalen en vooroordelen verward gedrag

Verward gedrag kan gepaard gaan met verschillende signalen, zoals sociale, lichamelijke, gedragsmatige en psychische. Daarnaast zijn er veel vooroordelen over verward gedrag. Lees er hier meer over.

Signalen verward gedrag

Verward gedrag kan gepaard gaan met verschillende signalen, zoals sociale, lichamelijke, gedragsmatige en psychische. Bepaalde levensgebeurtenissen kunnen ook een signaal zijn. Al deze signalen hoeven niet te betekenen dat iemand verward gedrag vertoont, maar het kan wel een aanwijzing zijn.

 • Niet meer buiten komen
 • Eenzaamheid
 • Gordijnen dicht hebben
 • Ouders zijn ten einde raad en zetten hun kind uit huis
 • Klein netwerk
 • Familie houdt afstand
 • Zichzelf opsluiten
 • Deur niet meer opendoen
 • Lichamelijk verzwakt
 • Stinkt
 • Gebrekkige persoonlijke hygiëne
 • Kleding niet afgestemd op weer
 • Onverzorgd, sjofel erbij lopen
 • Overlast veroorzaken
 • Herrie maken
 • Rondhangen
 • Kwaad worden om niets
 • Fietsen en metaal verzamelen in de straat
 • In zichzelf praten
 • Van de hak op de tak springen in gesprek
 • Op de bank blijven en niets pakken
 • Geen boodschappen meer doen
 • In-/uitchecken ov lukt niet meer
 • ‘s Nachts schreeuwen
 • Contactafspraken of verplichtingen niet nakomen
 • Mails met gekke teksten versturen
 • Altijd over straat lopen
 • Meubels verplaatsen in de woning
 • Boos naar de buren zonder reden
 • Vuilnis neergooien
 • Rusteloos zijn
 • Uit de slof schieten
 • Scheldend in zichzelf praten
 • Agressief reageren op groeten
 • Vreemd mompelen
 • Onverklaarbare klachten als huurder
 • Woning laten verwaarlozen of vervuilen
 • Kwaad worden om niets
 • Down zijn
 • Niets meer snappen van hulpaanbod
 • Verward overkomen
 • Niet meer weten hoe te pinnen
 • Gemakkelijk te misbruiken zijn
 • Niet snappen dat je ‘s nachts niet kan schreeuwen
 • Agressie
 • Huis kwijtraken
 • Overlijden van steunpunt
 • Werk kwijtraken

Vooroordelen verward gedrag

Er heersen veel vooroordelen over verward gedrag. Bijvoorbeeld dat mensen met verward gedrag gevaarlijk zijn en overlast veroorzaken. Toch is dit doorgaans niet het geval. De meeste mensen met verward gedrag zijn ongevaarlijk en veroorzaken geen overlast.

Door om te kijken naar deze mensen en oog te hebben voor ‘de mens achter de persoon met verward gedrag’ kan op tijd de juiste opvang, zorg en ondersteuning worden geboden om (weer) mee te doen aan het dagelijks leven. Hieronder zie je een paar feiten en fabels over verward gedrag.

Feiten

Fabels

Veel mensen met verward gedrag krijgen te maken met onbegrip, vooroordelen en buitensluiting. Alle mensen met verward gedrag veroorzaken overlast.
Als je omkijkt naar iemand die hulp nodig heeft, kun je al veel betekenen. ‘Verwardheid’ is hetzelfde als het hebben van een psychische aandoening. Een psychische aandoening kán een oorzaak zijn van ‘verward gedrag’, maar is dat in de meeste gevallen niet.
Verward gedrag kan iedereen overkomen. Mij overkomt dit niet.
Niet buiten komen kan een uiting zijn van verward gedrag. Je ziet bijvoorbeeld dat gordijnen dicht blijven en dat mensen zich steeds minder laten zien.  
Mensen met psychische problemen zijn vaker slachtoffer dan dader.