Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Meld- en adviespunt verward gedrag

Het Meld en- adviespunt verward gedrag is maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 bereikbaar.

Logo Meld- en adviespunt verward gedrag: Blauw pompeblêd met daarin een illustratie van twee gezichten.

Maak jij je zorgen over iemand met verward gedrag?  

Neem dan contact op met ons Meld- en adviespunt verward gedrag. Dit kan telefonisch via 0800 – 1205 en via het digitale aanmeldformulier welke je kan vinden als je op de onderstaande button klikt. We zijn bereikbaar voor het beantwoorden van vragen, het melden van zorgen en het meedenken en adviseren bij complexe situaties rondom verwarde personen. 

Wanneer er wél sprake is van spoed, dan bel je met 112. De situatie is acuut als:

  • Er sprake is van een zelfmoordpoging.
  • Er sprake is van wapenbezit.
  • Er kinderen betrokken zijn.
  • Iemand een gevaar voor zichzelf of anderen is.
  • De situatie levensbedreigend is.
  • Er fysiek en/of verbaal bedreigend gedrag wordt vertoond.
  • Een persoon betrokken is met een bekend psychiatrisch verleden.
  • Iemand moeilijk gerustgesteld kan worden.
  • Er sprake is van acute verwarring en de persoon zich in een onveilige omgeving bevindt.

Ik wil een digitale melding maken

Wil je digitaal een melding maken van een persoon met verward gedrag? Vul dan het daarvoor bestemde formulier in. Wij nemen vervolgens contact met jou op. We gaan zorgvuldig om met je gegevens.

Digitale melding maken


Verwarde personen: om wie gaat het? 

Het gaat om personen met verward gedrag of mensen die zorgmijdend zijn maar waarvan je vermoedt dat ze hulp nodig hebben. Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn of dementerend. Soms hebben mensen ook andere problemen, zoals verlies van werk, schulden of weinig contacten. Iemand kan ook verward raken na grote emotionele gebeurtenissen. Lees meer over signalen en vooroordelen die kunnen voorkomen bij verward gedrag.

Wie bellen naar het meld- en adviespunt? 

Professionals, familie of buren merken vaak als eerste dat het niet goed gaat met iemand. Het is belangrijk om zo’n signaal te delen voordat de situatie ernstig wordt. Iemand kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.   

Je belt of doet een digitale melding als je zorgen hebt, maar de situatie geen spoed vraagt. Bij spoed – in de zin van directe behoefte aan politie, ambulance of brandweer – bel je 112. Bij 'geen spoed, wel politie' kun je bellen naar 0900-8844.

 

Wat doet het meld- en adviespunt? 

Ons team beoordeelt de melding en kijkt wat er nodig is. Dit doen we in nauwe afstemming met andere (zorg)partijen. Indien nodig gaan we er zelf op af. Wij volgen vervolgens een melding totdat zeker is dat de goede actie is ondernomen.  

Wie zitten er achter het meld- en adviespunt? 

Het meld- en adviespunt is onderdeel van de Maatschappelijke Crisisondersteuning (MCO) van GGD Fryslân dat bestaat uit een specialistisch team dat ervaring heeft met zorgmijders, bemoeizorg, verwaarlozing en vervuiling. Het meld- en adviespunt is op werkdagen bereikbaar.

Meld- en adviespunt vervuiling en verwaarlozing

Wanneer jij je zorgen maakt over iemand vanwege vervuiling en verwaarlozing van zijn of haar leefomgeving, dan kun je contact opnemen met het Meld- en adviespunt vervuiling en verwaarlozing via 088 22 99 100.

 

Contact

Wil je direct met een deskundige spreken over een persoon met verward gedrag? Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar.