Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Over het coronavaccin

Het eerste coronavaccin dat we in Nederland in gebruik hebben genomen, is het vaccin van BioNTech/Pfizer. Dit vaccin heet officieel Comirnaty en is op maandag 21 december goedgekeurd door het Europese beoordelingscomité van het EMA, het Europees Geneesmiddelenagentschap. Op woensdag 6 januari is het vaccin Moderna, op vrijdag 29 januari is het vaccin AstraZeneca* en op 11 maart is het vaccin Janssen goedgekeurd door het EMA. 

Alle vier de vaccins zijn wereldwijd getest bij tienduizenden mensen. Uit deze onderzoeken blijkt dat de vaccins BioNTech/Pfizer en Moderna 95 van de 100 mensen beschermt tegen het coronavirus. Bij het vaccin AstraZeneca zijn 60 van de 100 mensen beschermt, maar dit vaccin voorkomt wél 85 tot 100 procent aan ziekenhuisopnames en overlijden. Het Janssen vaccin werkt gemiddeld bij 67 van de 100 mensen die deze prik hebben ontvangen.

Net als ieder ander vaccin of geneesmiddel hebben ook deze vaccins een eigen bijsluiter. Hierin staat precies omschreven waar het vaccin tegen beschermt en wat de bijwerkingen kunnen zijn.

  • In ‘Vaccin in het kort’ voor het COVID-19 vaccin Comirnaty (BioNTech/Pfizer) staat op één A4 in begrijpelijke taal de voor- en nadelen van het vaccin. Het is een nieuwe, digitale en korte vorm van vaccininformatie, als aanvulling op de officiële bijsluiter.
  • In ‘Vaccin in het kort’ voor het COVID-19 Vaccin Moderna staat op één A4 in begrijpelijke taal de voor- en nadelen van het vaccin. Het is een nieuwe, digitale en korte vorm van vaccininformatie, als aanvulling op de officiële bijsluiter.
  • In ‘Vaccin in het kort’ voor het COVID-19 Vaccin AstraZeneca staat op één A4 in begrijpelijke taal de voor- en nadelen van het vaccin. Het is een nieuwe, digitale en korte vorm van vaccininformatie, als aanvulling op de officiële bijsluiter.
  • Het COVID-19 Vaccin Janssen is inmiddels ook goedgekeurd door het EMA. Het 'Vaccin in het kort' en de officiële bijsluiter volgen binnenkort. Op de website van College ter Boordeling van Geneesmiddelen wel alvast meer informatie vinden over dit vaccin.

Als je onlangs een coronatest hebt gedaan en deze was positief, dan mag je niet naar de vaccinatielocatie komen. Ook niet als je klachtenvrij bent. Je mag je ten minste vier weken na het afnemen van je test pas laten vaccineren.

De website Thuisarts (een site van het Nederlands Huisartsen Genootschap) vertelt je meer over wat te doen bij bijwerkingen na jouw vaccinatie. Op deze website lees je ook wanneer het verstandig is om contact op te nemen met de huisarts. Mocht je klachten krijgen na de prik, is het altijd goed om de bijwerkingen te melden bij Bijwerkingencentrum Lareb.

We kunnen ons voorstellen dat je nog veel vragen hebt over het vaccin. Onderstaande informatievideo's geven je veel antwoorden op vragen die je mogelijk hebt.

Heb jij een vraag over het coronavaccin?

Kijk voor meer informatie op www.coronavaccinatie.nl of bel met het landelijk informatienummer 0800-1351.