Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Kinderen en corona

Op deze pagina lees je informatie over:

  • Wanneer wel/niet naar school?
  • Coronaregels voor gezinnen met kinderen
  • CoronaMelder op school

Wanneer wel/niet naar school?

Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of vaak chronisch verkouden is, dan herken je meestal de klachten. Je kind mag dan gewoon naar de kinderopvang, school of andere activiteiten. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent? Houd je zoon of dochter dan thuis tot de klachten voorbij zijn. Er is een handige beslisboom ontwikkeld voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school:

Het komt steeds vaker voor dat we iemand kennen die positief getest is op corona. Maar wat te doen wanneer een ouder van een leerling klachten heeft, of een leerling nauw contact is van een positief getest persoon? We helpen je graag door de belangrijkste vragen alvast te beantwoorden. Bekijk hiervoor de onderstaande overzichten.

Coronaregels voor gezinnen met kinderen

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd hoeven meestal niet getest te worden. Zij mogen wel naar school en naar de opvang als zij alleen (herkenbare) verkoudheidsklachten hebben zonder koorts of benauwdheid. De regels voor kinderen in het voortgezet onderwijs zijn anders.

Coronaregels voor gezinnen met kinderen

CoronaMelder op school

De CoronaMelder app maakt op een slimme manier gebruik van het Bluetooth signaal van je telefoon, waardoor je een melding krijgt als je 15 minuten of langer binnen 1,5 meter in contact bent geweest met een positief getest persoon en om die reden thuis moet blijven. Tegelijkertijd was één van de belangrijkste eisen aan de app dat de privacy van gebruikers beschermd moet zijn. Daardoor maakt de app geen gebruik van persoons- of locatiegegevens. 

Dat kan leiden tot problemen op scholen. We merken dat de afgelopen tijd kinderen en jongeren onder de 18 jaar thuis zijn gebleven van school op basis van een melding van de CoronaMelder. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar in een schoolklas hoeven echter niet altijd in quarantaine wanneer een klas- of schoolgenoot positief getest is. Als de melding van de app dus afkomstig is van een klas- of schoolgenoot kan het quarantaine-advies van de app onjuist zijn.  

Zitten er meerdere klasgenoten thuis in quarantaine vanwege een melding van de CoronaMelder app? En is een van je klasgenoten positief getest?  Overleg dan met de GGD voor een advies op maat. Dan kan GGD Fryslân met school afstemmen of quarantaine inderdaad nodig is of niet en daar zo nodig de leerlingen over informeren.