Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Kinderen en corona

Wanneer wel/niet naar school, de opvang of de oppas?

Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of vaak chronisch verkouden is, dan herken je meestal de klachten. Je kind mag dan gewoon naar de kinderopvang, school of andere activiteiten. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent? Houd je zoon of dochter dan thuis tot de klachten voorbij zijn. Er is een handige beslisboom ontwikkeld voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school: 

Het komt steeds vaker voor dat we iemand kennen die positief getest is op corona. Maar wat te doen wanneer een ouder van een leerling klachten heeft, of een leerling nauw contact is van een besmet persoon? We helpen je graag door de belangrijkste vragen alvast te beantwoorden.

Coronaregels voor gezinnen met kinderen

Kinderen van 0 t/m 12-jaar met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar de kinderopvang en school. Het dringend testadvies voor deze milde klachten komen te vervallen. Kinderen die af en toe hoesten, en kinderen die astma, hooikoorts of chronische luchtwegklachten hebben, hoeven ook niet getest te worden als ze geen andere klachten hebben. 

Kinderen met ernstige corona gerelateerde klachten met koorts of benauwdheid blijven wel thuis en laten zich testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Huisgenoten van kinderen met koorts en/ benauwdheid hoeven niet thuis te blijven, daarbij maakt het niet uit of zij beschermd zijn tegen corona of niet.

Factsheet voor ouders

Het testen van kinderen

Wij adviseren dringend kinderen te testen: 

  • Wanneer de klachten niet alleen bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid) of anderszins ernstig ziek is.
  • In het kader van een bron- en contactonderzoek wanneer het kind in contact geweest is met een positief getest persoon.

Jij maakt als ouder of verzorger een afspraak voor een test via 0800-1202. Het kind blijft thuis totdat de testuitslag bekend is. 

Verschillende tests

Bij testen zonder klachten, krijg je altijd een PCR-test. Die is het meest nauwkeurig. Bij de testlocatie in Leeuwarden worden ook antigeen-sneltesten gedaan. Daarvan heb je de uitslag sneller. Deze test is niet geschikt wanneer je met kwetsbare mensen omgaat. Bij beide testen gaat het staafje altijd in de neus. Je kunt zelf niet kiezen welke test je krijgt. Geef dus bij het maken van de afspraak duidelijk aan hoe jullie situatie is. Op de testlocatie wordt het uiteindelijke besluit genomen welke test er wordt uitgevoerd, ook wanneer telefonisch al een sneltest is toegezegd. Hou er dus rekening mee dat het 48 uur kan duren voordat jouw kind de testuitslag krijgt. 

Op dit moment gebruiken we in Fryslân bij kinderen dezelfde test als bij volwassenen, dus met een wattenstaafje in de keel en de neus. Bij kinderen tot 12 jaar komt het staafje niet meer diep in de neus, maar wordt er midden in de neus wat neusslijm afgenomen. Het wattenstaafje gaat minder diep. De afname midden in de neus op zichzelf is iets minder betrouwbaar, daarom wordt er ook iets uit de keel afgenomen. Onze ervaring is dat het heel vaak prima gaat en maar heel zelden tot problemen leidt.

Een andere test waar je veel over hoort is de speekseltest, waarbij een ‘sabbelwat’ gebruikt wordt. Dan hoeft het wattenstaafje alleen in de mond om speeksel af te nemen. Omdat er veel speeksel nodig is, kan dit wel 20 minuten duren. Daarnaast levert het afgenomen speeksel niet altijd genoeg bruikbaar materiaal op. Dit maakt de test ongeschikt voor onze manier van testen. Op dit moment gebruikt GGD Fryslân deze test daarom niet. Dit geldt overigens voor meerdere/de meeste GGD’en op dit moment.

Wel wordt er op meerdere plekken in het land gekeken naar andere manieren van testen waardoor het minder vervelend is. Die zijn op dit moment echter nog niet betrouwbaar genoeg om een infectie aan te tonen of uit te sluiten bij kinderen (o.a. de gorgeltest en de ademtest). Of en wanneer deze manieren van testen bij kinderen ingezet kunnen worden, is nog niet te zeggen.

Goed om te weten, testen is altijd vrijwillig. Ook bij kinderen. Zie je het niet zitten om je (kind) te laten testen, dan gelden de regels voor de volledige quarantaine. Vanaf 16 jaar beslist een jongere zelf over wel of niet testen.

Een testafspraak maken voor een kind

Bel met het landelijke telefoonnummer 0800-1202 voor het maken van een afspraak. Maak je een telefonische afspraak voor je kind, dan reserveren we wat extra tijd voor de test. Liever digitaal? Hou dan de eigen DigiD bij de hand. Wanneer jouw kind nog geen DigiD heeft, vraag er dan alvast eentje aan. Kinderen vanaf 14 jaar doen dit zelf. Wie na afloop van de test inlogt met een eigen DigiD ontvangt sneller de uitslag, ook wanneer de afspraak telefonisch gemaakt is. Let op! Bij het maken van een afspraak via www.coronatest.nl wordt er geen extra tijd voor de test van een kind ingeruimd.

  • Bij kinderen tot 12 jaar beslissen de ouders (of diegene met ouderlijk gezag) over de medische zorg en dus ook over het testen.
  • Kinderen tussen 12 jaar en 16 jaar mogen zelf ook meebeslissen over het testen.
  • Vanaf 16 jaar mogen jongeren hier zelfstandig over beslissen.

Jij en je kind hebben recht op begrijpelijke informatie over wat er gebeurt en waarom. Informatie is belangrijk om te kunnen beslissen over wel of niet testen. Bekijk de video over hoe het testen bij jongere kinderen gaat op YouTube.

Tips bij het testen van kinderen

  • Iedere Friese testlocatie van de GGD heeft een aparte kinderteststraat, vrolijk ingericht en met lieve medewerkers die geduldig de test afnemen en uitleggen wat er gaat gebeuren.  
  • Bekijk samen een filmpje om te kijken hoe een test verloopt. 
  • Bereid je kind voor op de test door er op een neutrale, rustige manier over te praten. Vertel bijvoorbeeld hoelang het duurt en hoe de testmedewerkers er uitzien. Bespreek ook hoe je als ouder kunt helpen voor en tijdens de test. Door de hand vast te houden of door het kind op schoot te nemen.
  • Vraag achteraf hoe het ging en geef complimenten.
  • Vanuit GGD Fryslân belonen we de allerjongste kinderen met een knuffeltje. De wat oudere kinderen ontvangen een dappersheidsdiploma. 

Vaccineren van kinderen

Jongeren vanaf 12 jaar kunnen een vaccinatie tegen het coronavirus krijgen. Alleen het vaccin BioNTech/Pfizer is geschikt is voor mensen van 12 jaar en ouder. Vanaf vrijdag 02-07-2021 kunnen de eerste jongeren onder de 18 jaar een afspraak maken voor de vaccinatie. Kijk voor meer informatie op www.coronavaccinatie.nl

CoronaMelder op school

De CoronaMelder app maakt op een slimme manier gebruik van het Bluetooth signaal van je telefoon, waardoor je een melding krijgt als je 15 minuten of langer binnen 1,5 meter in contact bent geweest met een positief getest persoon en om die reden thuis moet blijven. Tegelijkertijd was één van de belangrijkste eisen aan de app dat de privacy van gebruikers beschermd moet zijn. Daardoor maakt de app geen gebruik van persoons- of locatiegegevens.  

Scholieren moeten onderling anderhalve meter afstand houden. In de klas leggen scholieren hun mobiele telefoon vaak in een kluisje of een andere verzamelplek tijdens de les. In die gevallen is het advies om de pauzefunctie van CoronaMelder te gebruiken. Zodra scholieren hun telefoon na de les weer bij zich dragen, kunnen zij CoronaMelder weer aanzetten. Onderwijspersoneel wordt geadviseerd om hun telefoon altijd bij zich te dragen als zij CoronaMelder gebruiken.

Zitten er meerdere klasgenoten thuis in quarantaine vanwege een melding van de CoronaMelder app? En is een van je klasgenoten positief getest?  Overleg dan met de GGD voor een advies op maat. Dan kan GGD Fryslân met school afstemmen of quarantaine inderdaad nodig is of niet en daar zo nodig de leerlingen over informeren.