Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Dienstverlening

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is de dienstverlening van GGD Fryslân aangepast. Denk aan de afspraken voor vaccinaties, seksuele gezondheid en diensten voor de Jeugdgezondheidzorg (JGZ).

Veel spreekuren vervallen en afspraken vinden zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen plaats. Weten hoe dit werkt? Bekijk onze instructievideo beeldbellen met GGD Fryslân. Op de locaties van GGD Fryslân worden extra hygiënemaatregelen genomen.

Let op:

 • Kom gezond op de afspraak 
 • Bij verkoudheidsklachten of ziekte, bel ons voor een nieuwe afspraak via 088 22 99 444 (JGZ) of 088 22 99 222
  • Kinderen tot en met 6 jaar die alleen neusverkouden zijn, zonder koorts of benauwdheidsklachten, zijn gewoon welkom.
 • Kom alleen met die personen die een afspraak hebben
 • Per kind maximaal 1 ouder/verzorger
 • Neem bij voorkeur geen andere kinderen mee

Jeugdgezondheidszorg

Voor vragen over kinderen en het coronavirus, kijk op onze Vraag & Antwoord-pagina.

Door het coronavirus is de dienstverlening van de jeugdgezondheidszorg aangepast. Veel afspraken gaan door, maar worden anders ingevuld, bijvoorbeeld telefonisch. De afspraken voor zwangeren en kinderen tot 15 maanden oud hebben prioriteit. Deze vaccinaties zijn belangrijk om de gezondheid van kinderen te beschermen.

Kinderen onder de 7 jaar met een alleen een neusverkoudheid zijn welkom op het consultatiebureau. Als er geen andere verkoudheidsklachten zijn, gaat de afspraak door.

Wijzigingen locaties consultatiebureaus

Er zijn momenteel 6 consultatiebureaus tijdelijk gesloten. De afspraken op deze locaties zijn verplaatst.

  Gesloten en verplaatst naar:
 • Damwoude -> Dokkum
 • Kollumerzwaag -> Kollum
 • Leeuwarden Camminghaburen -> Leeuwarden Skrokdam
 • Makkum -> Bolsward
 • Heeg -> Sneek Tas
 • Ferwert -> Stiens

Zwangeren

 • De 22-weken-prik voor zwangeren (Kinkhoest-vaccinatie) op het consultatiebureau gaat wel door.

Deze vaccinatie is belangrijk voor de basisimmuniteit van jouw ongeboren kind. Het voorkomt een ziekenhuisopname door bijvoorbeeld kinkhoest en voorkomt dat je baby extra risico loopt.

Baby’s tot 1 maand

 • De hielprik-screening en gehoorscreening bij pasgeborenen bij gezinnen thuis gaan wel door.
 • Ongeveer 2 weken na de geboorte neemt de jeugdverpleegkundige contact op om een (telefonische) afspraak in te plannen.
 • De afspraak circa 4 weken na de geboorte op het consultatiebureau gaat wel door.

Baby’s tot 15 maanden

 • De afspraken met vaccinaties en screening voor kinderen tussen 1 en 15 maanden op het consultatiebureau gaan wel door.

Peuters tot 4 jaar

 • De meeste afspraken worden vervangen door een telefonisch consult.
 • De afspraak van de vaccinatie rond de vierde verjaardag en ogentest gaat gewoon door.

Kinderen van 4 tot 18 jaar

 • De afspraken met jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten gaan niet door. Heb je vragen of zorgen over je kind? Bel ons via 088 22 99 444 .
 • De DTP/BMR-vaccinatie voor 9-jarigen wordt uitgesteld tot na de zomervakantie.
 • De HPV-vaccinatie voor 12-jarige meisjes wordt uitgesteld tot na de zomervakantie.
 • De Meningokokken-vaccinatie voor 14-jarigen gaat wél door, maar dan via individuele afspraken tussen 1 mei en 30 juni 2020.

Waarom gaan de vaccinaties door?

De vaccinaties van ongeboren, jonge kinderen en 14-jarigen zijn belangrijk om de gezondheid van kinderen te beschermen. Vaccinaties zorgen voor een basisimmuniteit tegen verschillende infectieziektes. Daarom gaat GGD Fryslân ook door met het geven van de vaccinaties, ondanks het coronavirus.

Reizigersadvies

De dienstverlening voor reisadviezen is aangepast. Online een afspraak maken is nu niet mogelijk. Voor advies of een afspraak voor advies of vaccinaties bel je met ons via 088 22 99 223.

Reizigersvaccinaties


Werknemersvaccinaties

 • De afspraken voor vaccinaties voor werknemers gaan door.
 • Bel voor een afspraak met ons via 088 22 99 223

Seksuele gezondheid

 • Spreekuren en consulten worden zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld.
 • Het inloopspreekuur voor mannen die seks hebben met mannen is tijdelijk gesloten.
 • Mannen die PrEP gebruiken zijn over de aangepaste dienstverlening geïnformeerd.
 • Het wekelijks spreekuur voor sekswerkers gaat wél door.
 • Het testen van soa's wordt beperkt.

Tuberculose bestrijding

 • De afspraken voor immigranten (IND) gaan door.
 • De afspraken voor mantoux-test gaan door.
 • Afspraken voor röntgenfoto’s gaan door voor nieuwkomers en reizigers.
 • BCG-vaccinatie en vervolgscreenings gaan niet door, deze worden uitgesteld tot het najaar.

Heeft u vragen over een BCG-vaccinatie of vervolgscreening? Bel ons dan via 088 22 99 222.

Voor vragen, advies en het maken van een afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13.00-15.00 uur. De reguliere TBC-spreekuren zijn gesloten van 13 juli t/m 24 juli 2020.

Inspecties

 • De inspecties van Technische Hygiëne Zorg (THZ) op bijvoorbeeld kinder- en peuteropvanglocaties zijn hervat in aangepaste vorm. 
 • De inspecties voor een Ship Sanitation Certificate gaan door. All inspections for Ship Sanition Certificates will continue.
 • De inspecties op shops voor tatoeëren, piercen en permanente make-up zijn in aangepaste vorm hervat.