Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Dienstverlening

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is de dienstverlening van GGD Fryslân aangepast. Denk aan de afspraken voor vaccinaties, seksuele gezondheid en diensten voor de Jeugdgezondheidzorg (JGZ). Alle afspraken gaan door, maar worden op een alternatieve wijze ingevuld (veelal beeldbellen).

Veel spreekuren vervallen en afspraken vinden zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen plaats. Op de locaties van GGD Fryslân worden extra hygiënemaatregelen genomen.

Let op:

 • Kom gezond op de afspraak.  
 • Bij verkoudheidsklachten of ziekte, bel ons voor een nieuwe afspraak via 088 22 99 444 (JGZ) of 088 22 99 222 (algemene nummer).

Jeugdgezondheidszorg

Heb je vragen over kinderen en het coronavirus? Bekijk onze Vraag & Antwoord-pagina. Alle afspraken gaan door en waar mogelijk worden afspraken telefonisch of via beeldbellen ingepland. Hieronder lees je meer over de wijzigingen per categorie.

Mogen verkouden kinderen wel op het consultatiebureau komen? Bekijk op de Kinderen & Corona-pagina de bijbehorende beslisboom die ook op scholen wordt gebruikt.

Wijzigingen locaties consultatiebureaus

Het consultatiebureau Kollumerzwaag is gesloten, alle afspraken zijn verplaatst naar Kollum.

Zwangeren

 • De 22-weken-prik voor zwangeren (Kinkhoest-vaccinatie) op het consultatiebureau gaat wel door.

Deze vaccinatie is belangrijk voor de basisimmuniteit van jouw ongeboren kind. Het voorkomt een ziekenhuisopname door bijvoorbeeld kinkhoest en voorkomt dat je baby extra risico loopt.

Tussen een corona vaccinatie en de 22-wekenprik moet minimaal 7 dagen zitten. Dit om duidelijk te houden welke bijwerkingen van welk vaccin kunnen zijn.

Baby’s tot 1 maand

 • De hielprik-screening en gehoorscreening bij pasgeborenen bij gezinnen thuis gaan wel door.
 • Ongeveer 2 weken na de geboorte neemt de jeugdverpleegkundige contact op om een (telefonische) afspraak in te plannen.
 • De afspraak circa 4 weken na de geboorte op het consultatiebureau gaat wel door.

Baby’s tot 15 maanden

 • De afspraken met vaccinaties en screening voor kinderen tussen 1 en 15 maanden op het consultatiebureau gaan wel door.

Peuters tot 4 jaar

 • De meeste afspraken worden vervangen door een telefonisch consult.
 • De afspraak van de vaccinatie rond de vierde verjaardag en ogentest gaat gewoon door.

Kinderen van 4 tot 18 jaar

De afspraken gaan door, de meeste afspraken vinden plaats op een GGD locatie en waar mogelijk wordt er gebruikgemaakt van een (beeld)belafspraak.

Dit schooljaar worden de volgende groepen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek: 

 • 5-jarigen en hun ouders ontvangen een uitnodiging voor een afspraak op een GGD-locatie.
 • 9-jarigen worden dit schooljaar uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek, waarin zij de DTP/BMR-vaccinatie ontvangen. Deze afspraak vindt plaats op een GGD-locatie.
 • 11- en 12-jarigen (groep 8) ontvangen een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst. Naar aanleiding van de uitkomst, ontvangen zij een uitnodiging voor een afspraak (digitaal, op school of op een GGD-locatie).
 • 12-jarige meisjes worden individueel uitgenodigd voor de HPV-vaccinatie op een GGD-locatie. 
 • 14-jarigen worden individueel uitgenodigd voor de meningokokkenvaccinatie op een GGD-locatie.
 • Leerlingen Voorgezet Onderwijs, klas 1 en klas 2, ontvangen dit schooljaar een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek.
  • Als leerlingen uit klas 3 vorig jaar niet zijn geweest voor het gezondheidsonderzoek, krijgen ook zij dit jaar een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. 

Heb je vragen of zorgen over je kind? We zijn bereikbaar voor vragen en adviezen. Je kunt ons bellen via 088 22 99 444. 

Waarom gaan de vaccinaties door?

Vaccinaties zijn belangrijk voor de gezondheid van kinderen. Vaccinaties zorgen voor een basisimmuniteit tegen verschillende infectieziektes. Daarom gaat GGD Fryslân ook door met het geven van de vaccinaties, ondanks het coronavirus.

Reizigersadvies

De dienstverlening voor reisadviezen is aangepast. Online een afspraak maken is nu niet mogelijk. Voor advies of een afspraak voor advies of vaccinaties bel je met ons via 088 22 99 223.

Reizigersvaccinaties


Werknemersvaccinaties

 • De afspraken voor vaccinaties voor werknemers gaan door.
 • Bel voor een afspraak met ons via 088 22 99 223

Seksuele gezondheid

 • Spreekuren en consulten worden zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld.
 • Het inloopspreekuur voor mannen die seks hebben met mannen is tijdelijk gesloten.
 • Mannen die PrEP gebruiken zijn over de aangepaste dienstverlening geïnformeerd.
 • Het wekelijks spreekuur voor sekswerkers gaat wél door.
 • Het testen van soa's wordt beperkt.

Tuberculose bestrijding

 • De afspraken voor immigranten (IND) gaan door.
 • De afspraken voor mantoux-test gaan door.
 • Afspraken voor röntgenfoto’s gaan door voor reizigers.
 • De BCG-vaccinatie spreekuren zijn weer hervat.
 • De vervolgscreenings zijn weer hervat.

Heb je vragen over een BCG-vaccinatie of vervolgscreening? Bel ons dan via 088 22 99 222.

Voor vragen, advies en het maken van een afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13.00-15.00 uur.

Inspecties

 • De inspecties van Technische Hygiëne Zorg (THZ) op bijvoorbeeld kinder- en peuteropvanglocaties zijn hervat in aangepaste vorm. 
 • De inspecties voor een Ship Sanitation Certificate gaan door. All inspections for Ship Sanition Certificates will continue.
 • De inspecties op shops voor tatoeëren, piercen en permanente make-up zijn in aangepaste vorm hervat.