Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Wijziging artikel 26-melding COVID-19

GGD Fryslân wijkt met de meldingscriteria voor artikel 26 COVID-19 af van het landelijk beleid. Deze criteria van de meldplicht gelden daarom alleen voor Friese basisscholen en kindcentra (kinderopvang, peuterspeelzalen en bso).

Criteria voor artikel 26-melding COVID-19 Fryslân 

Doe wél een artikel 26-melding COVID-19 als er sprake is van:

  • drie of meer kinderen binnen een groep met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts en/of benauwdheid en/of verlies van geur en smaak. 

EN

  • een positieve test bij een kind of medewerker uit die groep of
  • een positieve test bij een huisgenoot van een kind of medewerker uit die groep.

Dit kan je telefonisch melden via 088 22 985 95. Kijk voor andere artikel 26 meldingen op onze webpagina melden van infectieziekten.