Kunstgras

Lichaamsbeweging is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dit moet veilig en gezond kunnen gebeuren. Na de uitzending ‘gevaarlijk spel’ van Zembla van 5 oktober 2016 is onrust ontstaan over mogelijke gezondheidsrisico’s van het sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Het RIVM heeft aanvullend onderzoek gedaan om duidelijkheid te krijgen over of er daadwerkelijk gezondheidsrisico’s zijn. Op basis van dit onderzoek concludeert het RIVM dat het verantwoord is om te sporten op de kunstgrasvoetbalvelden. GGD Fryslân onderschrijft deze conclusie en adviseert kinderen en ouders om vooral te blijven sporten.

Over rubbergranulaat

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber dat als recyclingmateriaal wordt gemaakt van rubberproducten zoals autobanden. Het bevat vele chemische stoffen, onder andere PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). PAK zijn teer-achtige stoffen. Sommige van deze stoffen zijn kankerverwekkend. Deze stoffen komen deels vrij tijdens het gebruik.

Gezondheidsrisico

Het risico van een stof wordt bepaald door de eigenschappen van de stof en de mate waarin iemand wordt blootgesteld aan de stof. De blootstelling kan op drie manieren plaatsvinden:

  • Door het inslikken van korrels of slijtageproducten daarvan
  • Door huidcontact met korrels of slijtageproducten
  • Door het inademen van stoffen die uitdampen uit korrels

  • Op grond van recent onderzoek menen deskundigen van zowel GGD als RIVM dat bij het sporten op een veld met rubbergranulaat er zo weinig schadelijke stoffen in het lichaam komen, dat er veilig op de velden gesport kan worden.

Alternatieven voor rubberen korrels

Verschillende partijen denken nu na over alternatieven voor rubbergranulaat. Elke ondergrond voor sportvelden heeft voor- en nadelen. De GGD adviseert om bij vervanging van een veld, goed na te denken over deze voor- en nadelen en gezondheid daarbij niet te vergeten. GGD Fryslân denkt graag mee over een eventuele vervanging van een veld en kan, als dat gewenst is, op maat adviseren.

Conclusie en adviezen van de GGD

De adviezen die de GGD nu geeft, zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis. Op basis van deze kennis heeft de GGD geen aanwijzingen dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat tot risico’s leidt voor de gezondheid. Daarom kunnen sporters de velden gewoon gebruiken. De GGD is het ermee eens dat er breed nagedacht wordt over alternatieven voor rubbergranulaat. Maar dringt erop aan bij alternatieven ook te kijken naar mogelijke gezondheidsrisico’s.

Lichaamsbeweging is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom adviseert de GGD om vooral te blijven sporten. De GGD begrijpt dat sommige ouders zich toch zorgen blijven maken, ondanks de uitkomsten uit het RIVM-onderzoek. Normaal hygiënische gedrag zorgt er voor dat contact met de rubberkorrels zo klein mogelijk is. De GGD benadrukt dat dit gedrag altijd gewenst is na sporten, op welke ondergrond dan ook.

  • Neem een douche na het sporten, en trek daarna schone kleren aan;
  • Klop sportschoenen en –kleding buiten uit;
  • Maak open wonden of schaafwonden goed schoon en dek ze af vóór het spelen op het veld;
  • Zorg ervoor dat de korrels niet in de mond komen: dus let op je kinderen en sluit bidons op het veld af na gebruik.

Contact

Het RIVM heeft een telefoonnummer geopend voor vragen van burgers: 0800 – 0480.
Of neem contact op met GGD Fryslân.  

Meer informatie

Naar boven