Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt voor het beschermen van plantaardige producten. Bestrijding van onkruid, ook buiten de landbouw, valt ook onder gewasbescherming. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen voor mens en milieu schadelijke stoffen bevatten. Daarom zijn er strenge eisen gesteld aan de toelating en het gebruik van deze middelen.

Gezondheidseffecten

Ondanks deze strenge eisen is er onder bewoners van agrarische gebieden ongerustheid over de gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen. De ongerustheid heeft betrekking op met name op de bollen- en fruitteelt.

Onderzoek

In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk of en hoeveel deze mensen blootgesteld zijn aan gewasbeschermingsmiddelen en hierdoor gezondheidsschade oplopen. Daarom doet het RIVM onderzoek

Meer informatie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen en adviezen over wat u kunt doen om blootstelling te vermijden staat in het informatieblad gewasbeschermingsmiddelen.

Naar boven