Milieu & gezondheid

Onze omgeving heeft invloed op onze gezondheid. Zeker 15 procent van de ziekten houdt verband met milieufactoren. Dit zijn bijvoorbeeld uitlaatgassen, geluidsoverlast, warmte en gebrek aan ventilatie. Onze productgroep Milieu en gezondheid wil gezondheidschade door milieufactoren voorkomen. Wij informeren over gezondheidsrisico's van milieuonderwerpen A-Z.

Als burger kunt u met vragen over milieu en gezondheid bij GGD Fryslân terecht. Wij kunnen de situatie beoordelen en adviseren over een aanpak. Het kan ook zijn dat u als groep burgers te maken hebt met een ongewenste situatie (bijvoorbeeld bodemverontreiniging, geluidsoverlast van evenementen of bouw). In dat geval kan GGD Fryslân de situatie beoordelen en de verantwoordelijke instantie adviseren.

Voor gemeenten kan GGD Fryslân voorgenomen beleid beoordelen op gezondheidsrisico’s en adviseren om die te beperken. Bij milieu-incidenten zoals brand of verspreiding van een gevaarlijke stof adviseert GGD Fryslân de hulpdiensten, gemeente en bevolking. Verder doet GGD Fryslân mee aan wetenschappelijk onderzoek.

Milieuonderwerpen A-Z

Asbest

Contact met asbest kan risico’s voor uw gezondheid met zich meebrengen. Langdurige inademing van asbestvezels kan ziekten als chronische longontsteking en kanker verzoorzaken.

Bastaardsatijnrups

In het duingebied op de Waddeneilanden komt de bastaardsatijnrups voor. Deze rups heeft, net als de eikenprocessierups, irriterende brandharen die soms allergische reacties veroorzaken.

Binnenmilieu scholen

Op veel scholen is het muf, te koud, te warm of te donker. Een slecht binnenmilieu op school kan gezondheidsklachten veroorzaken.

Binnenmilieu woningen

Zonder het te beseffen zitten we vaak uren binnen in vervuilde lucht. Door continu en op een goede manier te ventileren, verbetert u de kwaliteit van het binnenmilieu in uw woning sterk.

Bodemverontreiniging

In Nederland komt bodemverontreiniging voor. Dit levert risico's voor de gezondheid op wanneer de stof waarmee de bodem verontreinigd is, gevaarlijk is en wanneer mensen daaraan worden blootgesteld.

Dioxines

Dioxines zijn ingewikkelde chemische stoffen. Er bestaan een paar honderd verschillende dioxines en dioxineachtige stoffen. In zeer kleine hoeveelheden komen ze overal voor. Ze ontstaan onder andere bij verbranding.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is een behaarde rups. In de maanden mei, juni en juli komt hij voor in eikenbomen.De brandharen van de eikenprocessierups kunnen vervelende klachten veroorzaken bij mensen.

Luchtverontreiniging door verkeer

Uitlaatgassen in het verkeer zijn schadelijk voor onze gezondheid. Dit fijn stof is niet zichtbaar, maar kan wel ingeademd worden. Het kan leiden tot ademhalings- en hartklachten.

Geluid & gezondheid

In Nederland is het aantal echt stille plekken schaars. Geluid kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo kan geluid in de omgeving leiden tot slaapverstoring en stress.

Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt voor het beschermen van plantaardige producten. Deze middelen kunnen voor mens en milieu schadelijke stoffen bevatten.

Intensieve veehouderij

Omwonenden en maatschappelijke organisaties maken zich regelmatig zorgen over intensieve veehouderij. Zij zijn bezorgd om de verstoring van het landschap, het dierenwelzijn en de gezondheid van omwonenden.

Kanker & milieu

Als er in een buurt meerdere mensen kanker krijgen, kunnen bewoners zich zorgen maken. Wellicht vraagt u zich af of omgevingsfactoren hiermee te maken hebben.

Koolmonoxidevergiftiging

Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer vijftig mensen door koolmonoxide in hun woning. Het is een gas dat u niet ruikt of ziet, maar wel giftig is.

Kwik in uw woning

Regematig krijgen wij vragen over gemorst kwik uit bijvoorbeeld gebroken thermometers. Vloeibaar kwik geeft damp af die bij inademing schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Open haarden & kachels

Bij de open haard of houtkachel zitten is gezellig. Stoffen uit open haarden en houtkachels kunnen echter gezondheidsklachten veroorzaken bij medebewoners en omwonenden.

Winterse kou

In de winter kan het buiten erg koud zijn. Vooral ouderen, chronisch zieken en jonge kinderen kunnen daar last van hebben. GGD Fryslân geeft daarom tips over hoe u uzelf tegen de kou kunt beschermen.

Zendmasten mobiele telefonie (GSM, UMTS)

Bijna iedereen in Nederland heeft toegang tot internet en verreweg de meeste mensen hebben een mobiele telefoon. Maar welke invloed hebben GSM- en UMTS-zendmasten op onze gezondheid?

Zomerse warmte

Warmte is een gezondheidsrisico dat kan leiden tot uitdroging en oververhitting. Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot de dood.

Naar boven