Ouder worden & gezondheid

Wist u dat vijftien procent van de Friezen 65 jaar of ouder is? Hiermee is de provincie Fryslân één van de meest vergrijsde provincies van Nederland. Ook in Fryslân zal het aantal ouderen komende jaren toenemen. De levensverwachting van de Fries ligt nu gemiddeld op ruim 76 jaar. De schatting is dat de levensverwachting verder gaat stijgen.

Gezondheidsproblemen en leeftijd

Gezondheidsproblemen nemen over het algemeen toe met de leeftijd. Door toename van het aantal en het aandeel ouderen verwachten we meer gezondheidsproblemen. Het is belangrijk om vroegtijdig in te spelen op problemen die later kunnen ontstaan. Maar ook kunnen we zo problemen voorkomen of verminderen. Dit kan door een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Bevorderen gezond gedrag

Als GGD Fryslân houden wij ons bezig met preventie en het bevorderen van gezond gedrag van ouderen. Voor ouderen is dat erg belangrijk. Als oudere bent u zo in staat om zo lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk en gezond te functioneren. Wij willen gezondheidsproblemen en ziekten zo veel mogelijk voorkómen, vroegtijdig signaleren en uitstellen. Op deze manier voorkomen we het verlies van kwaliteit en vergroten we zelfredzaamheid.

Meer informatie?

Onder het thema ouder worden & gezondheid staat informatie over dementie, valpreventie en informatie over de informatiestand.

Naar boven