Medisch spreekuur

Reizen met een chronische aandoening

Heeft u een chronische ziekte of aandoening en wilt u binnenkort of in de toekomst gaan reizen? Dan kunt u voor reisadvies en vaccinatie terecht bij het medisch spreekuur voor reizigers. Dit is een samenwerking tussen Medisch Centrum Leeuwarden en GGD Fryslân. Op dit medisch spreekuur krijgt u advies van de reizigersadviseur van GGD Fryslân en van de internist-infectioloog van het MCL, die gespecialiseerd is in infectieziekten en tropische geneeskunde.

Voor wie is dit medisch spreekuur?

Voor mensen met een chronische aandoening die willen gaan reizen:
Als u een chronische aandoening of ziekte heeft, heeft u een verhoogd risico op reisgerelateerde ziekten. Mogelijk heeft u aangepaste adviezen nodig voor vaccinaties en voor preventie van malaria. Bijvoorbeeld als u:

  • een verminderde afweer heeft tegen infecties door een afweerstoornis of door het gebruik van afweeronderdrukkende medicijnen (bijvoorbeeld prednison, medicijnen voor reuma, chronische darmziekten en huidziekten als psoriasis; medicijnen na orgaantransplantatie);
  • geen (werkende) milt heeft;
  • een stamceltransplantatie heeft gehad;
  • een HIV- infectie heeft;
  • (kortgeleden) behandeld bent/wordt voor kanker.


Voor mensen die binnenkort starten met medicijnen die de afweer beïnvloeden en reisplannen in de toekomst hebben:
Gaat u binnenkort starten met een van deze medicijnen en heeft u reisplannen in de toekomst, dan kunt u deze vaccinaties krijgen vóórdat u met de medicatie start. Er moet ongeveer 4 weken zitten tussen de vaccinatie en het starten van de medicatie. U kunt via uw specialist verwezen worden naar de internist-infectioloog. U krijgt dan een oproep voor het medisch spreekuur.

Is het medisch spreekuur voor u zinvol?

Wilt u weten of dit medisch spreekuur voor u zinvol is? Bel dan met de afsprakenlijn, telefoonnummer 088 22 99 223, en vraag om contact met een reizigersverpleegkundige.

Een afspraak maken

Als u een chronische ziekte heeft en wilt gaan reizen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via GGD Fryslân, telefoonnummer 088 22 99 223, bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. Vermeld dan dat u komt voor het medisch spreekuur.

Hoe verloopt het medisch spreekuur?

U heeft een gesprek met de reizigersadviseur van GGD Fryslân, die de adviezen voor uw reis met u doorneemt. Vervolgens spreekt u de internist-infectioloog, die de adviezen afstemt op uw gezondheids-toestand en/of medicijngebruik. De benodigde vaccinaties krijgt u meteen toegediend. U krijgt een vaccinatiebewijs en eventueel benodigde medische verklaringen mee. Tijdens uw bezoek aan het medisch spreekuur krijgt u informatie, advies en vaccinaties die passen bij uw specifieke gezondheidstoestand en reisbestemming.

Locatie spreekuur

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak op donderdagmiddag in het Medisch Centrum Leeuwarden, Henri Dunantweg 2, route 39.

Kosten

De tarieven voor een consult in het medisch spreekuur en voor reizigersvaccinaties vindt u op de website van GGD Fryslân. Voor eventuele vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Gezondheidsklachten tijdens of na uw reis

Als u tijdens of na uw reis gezondheidsklachten krijgt, kan er sprake zijn van een tropische (infectie)ziekte. Ook dan kunt u, als u weer terug bent, terecht op de polikliniek inwendige geneeskunde van het MCL. Uw huisarts of specialist kan u verwijzen naar de internist-infectioloog. Meestal kunt u binnen enkele dagen op het spreekuur komen.

Naar boven