Digitaal Dossier en Privacy Jeugdgezondheidszorg

GGD Fryslan Jeugdgezondheidszorg werkt met een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we met u gegevens en de gevens van uw kind omgaan.

Digitaal Dossier JGZ

De gezondheidsgegevens van een kind leggen wij vast in het digitaal dossier JGZ (DD JGZ). Bij contact met ons noteren wij de bijzonderheden over uw kind in dit dossier. Dit dossier  is alleen bestemd is voor gebruik binnen de jeugdgezondheidszorg. Onze artsen, verpleegkundigen, assistenten en pedagogen zijn de enige gebruikers van het DD JGZ. Uitsluitend de dossiers van de kinderen die in zorg zijn, worden gebruikt. Voor meer informatie over het DD JGZ kunt u terecht op de speciale website.

Privacy van uw gegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Wij hanteren deze regels en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe wij dit doen leest u in de folder Privacy van uw gegevens.

Rechten

U hebt recht om uw gegevens in te zien. Ook kunt u om een afschrift van uw gegevens vragen. Welke rechten hebt u precies en hoe kunt u een verzoek indienen? Dit leest u op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens. Voor het indienen van een verzoek kunt u gebruik maken van modelbrieven: modelbrief 1: verzoek inzage persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg en modelbrief 2: verzoek verbetering/wijziging.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw dossier niet langer dan nodig. De algemene bewaartermijn is 15 jaar na het laatste contact tussen ons en u.

Beveiliging

Wij bergen uw gegevens veilig op. Maar ook zorgen wij ervoor dat ze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

Privacyreglement

Wij hanteren het 'Reglement bescherming persoonsgegevens van cliënten GGD Fryslân'. In het reglement hebben we de spelregels opgenomen waaraan wij ons houden bij het registreren van uw persoonsgegevens. Dit privacyreglement kunt u bij ons opvragen.

Meer informatie

Folder Privacy van uw gegevens.

     

     

    Naar boven