Roken

Roken is niet gezond, dat weet iedereen zo langzamerhand wel! Toch rookt in Fryslân zo'n 24% van de volwassenen (ouder dan 18 jaar). Ongeveer de helft van deze rokers wil eigenlijk wel stoppen. Het belangrijkste motief daarvoor is... gezondheid. Als GGD Fryslân zijn we actief op het gebied van rookpreventie. Dit houdt in we:

  • willen voorkómen dat (jonge) mensen gaan roken;
  • meeroken willen voorkómen (bijvoorbeeld door kinderen van rokers);
  • stoppen met roken willen bevorderen.

Voorkomen van roken

Wij bieden een aantal projecten waarbij voorkomen van roken centraal staat. Deze projecten vinden meestal plaats op school:

Voorkomen meeroken

'Voorkomen van meeroken' staat vooral centraal op het Consultatiebureau. Hier wijzen we (aanstaande) ouders erop dat meeroken voor hun kinderen risico's meebrengt voor de gezondheid.

Stoppen met roken

Stoppen met roken is iets wat veel rokers zouden willen. Velen proberen dit 'op eigen houtje'. Helaas slaagt een groot deel er dan niet in om te stoppen. Het is beter om een vorm van begeleiding of ondersteuning te gebruiken. De kans van slagen is zo aanzienlijk groter. Meer informatie over stoppen met roken treft u hieronder aan.

Leeftijd tabaksverkoop naar 18 jaar

Sinds 1 januari 2014 mag aan jongeren tot 18 jaar geen tabak meer worden verkocht. Ook alcohol mag niet meer worden verkocht aan jongeren beneden de 18. Beide maatregelen zijn bedoeld om het roken en drinken door jongeren zoveel mogelijk te voorkomen. Zowel roken als te jong en teveel drinken van alcohol leveren gezondheidsschade op.

E-sigaret

De laatste jaren is de e-sigaret (e-smoker) in opmars. Dit is een elektronisch apparaat, dat er uit ziet als een gewone sigaret (tabak). Het levert nicotine af zonder de schadelijke verbranding van tabak. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijke gezondheidseffecten van deze e-sigaret. Zie voor meer informatie de factsheet van het Trimbos-instituut.

E-sigaret en de Warenwet

Onlangs heeft staatssecretaris Van Rijn de Warenwet aangescherpt voor de e-sigaretten. In de Warenwet staat nu een aantal specifieke eisen met betrekking tot veiligheid, kwaliteit, etikettering en reclame. Daarmee wordt bijvoorbeeld geregeld dat er kinderveilige sluitingen moeten zitten op navulverpakkingen met nicotine. Ook is bepaald dat reclame uitingen geen gezondheidsclaims mogen bevatten. Tot slot moet er duidelijk gewaarschuwd worden voor de verslavende werking van nicotine. 

Actie Tegengif Fryslân

De klassikale niet-roken wedstrijd voor alle 1e en 2e klassen van het voortgezet onderwijs wordt niet meer uitgevoerd. Wanneer u het onderwerp ‘roken’ in uw lessen onder de aandacht wilt brengen, dan is dit mogelijk. Kijk hiervoor op www.dgsg.nl (De Gezonde School en Genotmiddelen). Voor lesmaterialen over roken en andere onderwerpen, kunt u terecht bij het Informatiecentrum van GGD Fryslân. 

Shisha-pen

Naast de e-sigaret is ook sinds enige tijd de shisha-pen op de markt. Dat is een kleine waterpijp in de vorm van een pen. Het is in allerlei kleuren en smaken verkrijgbaar: cola, kersen, perzik en aardbei, enz. Bij het inhaleren van de waterdampen komt het aroma vrij. De shisha-pen wordt vooral door jongeren gebruikt. Een van de bezwaren die worden genoemd tegen het roken van een shisha-pen is, dat roken wordt “nagebootst”. Dat zou de stap naar het roken van tabak kunnen vergemakkelijken. Zie voor meer informatie de factsheet van het Trimbos-instituut. 

Meer informatie?

Naar boven