Intensieve veehouderij

Zowel in de politiek als in de media is er veel aandacht voor intensieve veehouderij. Het gaat hierbij vooral om landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) en megabedrijven. Wat zijn de gevolgen van intensieve veehouderij voor de gezondheid?

Gezondheidseffecten intensieve veehouderij

Omwonenden en maatschappelijke organisaties maken zich zorgen om de verstoring van het landschap, het dierenwelzijn en de gezondheid van omwonenden. Wij ontvangen van gemeenten en burgers regelmatig vragen over wat de mogelijke gezondheidseffecten van intensieve veehouderij zijn.

Meer informatie

Naar boven