Bodemverontreiniging

In Nederland is de bodem op veel plaatsen verontreinigd. Voor uw gezondheid hoeft dit echter niet direct een gevaar te betekenen. Het is zelfs zo dat er in de meeste gevallen geen gezondheidsrisico is. Er is pas een gezondheidsrisico als de bodem verontreinigd is met een gevaarlijke stof én wanneer mensen aan deze stof worden blootgesteld.

Bodemsanering

Als een bodemverontreiniging in kaart is gebracht, wordt bekeken of sanering noodzakelijk is en hoe snel de sanering moet plaatsvinden. Bij bodemsanering wordt de verontreiniging opgeruimd of in een beheersbare situatie gebracht. Bij de beoordeling van een bodemverontreiniging wordt niet alleen naar de gezondheidsrisico’s gekeken. Ook de effecten op de natuur, de omvang van de verontreiniging en óf de verontreiniging zich kan verplaatsen, worden meegenomen in de beoordeling. Zo wordt er soms gesaneerd, zonder dat er sprake is van een gezondheidsrisico.

Meer informatie

Naar boven