Luchtverontreiniging door verkeer

Verkeer brengt uitlaatgassen met zich mee. Deze kunnen een bedreiging vormen voor uw gezondheid. Dat geldt vooral wanneer u woont in de buurt van een drukke verkeersweg of in een stedelijk gebied.

Kleine stofdeeltjes

De uitlaatgassen bestaan uit een mengsel van kleine stofdeeltjes, ook wel fijn stof genoemd. Deze kleine stofdeeltjes kunnen bij inademing schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat geldt vooral voor roetdeeltjes afkomstig van dieselmotoren of stookolie (scheepvaart).

Advies aan gemeenten

Extra gevoelig voor fijn stof door verkeer zijn kinderen, ouderen en mensen met een chronische aandoening. Fijn stof van buiten komt ook in de woning. Door goed te ventileren hoopt het zich niet op in uw woning. Wij adviseren gemeenten bij plannen waarbij burgers te maken krijgen met fijn stof door verkeer zoals de aanleg van een weg of de bouw van woningen, een school of zorginstelling.

Meer informatie

Naar boven