Zendmasten mobiele telefonie

Waarschijnlijk bent u in het bezit van een mobiele telefoon en gebruikt u internet. Net zoals bijna iedereen in Nederland. De bijbehorende techniek is gebaseerd op radiogolven en zendmasten. Omdat dit een nieuwe techniek is, is het nog grotendeels onbekend of er gevolgen zijn voor de gezondheid. Daarom wordt er veel onderzoek naar gedaan.

Tot op heden zijn er geen eenduidige aanwijzingen dat zendmasten directe gevolgen hebben voor onze gezondheid. Onderzoek naar eventuele effecten op lange termijn is nog niet afgerond. De Gezondheidsraad, die de overheid adviseert, volgt het onderzoek nauwgezet. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden maakt de resultaten van onderzoek toegankelijk voor een breed publiek.

Meer informatie

Naar boven