Binnenmilieu woningen

Wist u dat u 85 procent van uw tijd in uw eigen woning doorbrengt? Dan is een gezonde binnenlucht in uw woning natuurlijk van levensbelang. Toch zit u zonder het te beseffen vaak uren in vervuilde lucht. In een lucht die binnen vuiler is dan buiten!

Gezondheidsklachten

Het zijn onder andere tabaksrook, vocht en schimmels, asbest en formaldehyde (een gas met een sterke, onaangename geur) die deze vervuilde lucht veroorzaken. Hiervan kunt u gezondheidsklachten krijgen als geurhinder, vermoeidheid, hoofdpijn, zere ogen en verergering van allergie- of astmaklachten.

Goed ventileren

Ververs de lucht in uw woning voortdurend. Dat doet u door op een goede manier te ventileren. U beschermt en/of verbetert hiermee uw gezondheid.

PUR-vloerisolatie

Recentelijk zijn er berichten in de media geweest over mogelijke gezondheidsklachten na het aanbrengen van PUR-vloerisolatie. Het is echter niet bewezen dat PUR-vloerisolatie gezondheidsklachten veroorzaakt. Hiervoor is onderzoek nodig. Hebt u gezondheidsklachten, die mogeljk te maken hebben met PUR-vloerisolatie, dan kan uw informatie belangrijk zijn voor het onderzoek. U kunt hierbij ondersteuning krijgen van GGD Fryslân.

Meer informatie

Naar boven