Binnenmilieu scholen

Steeds vaker blijkt dat het binnenmilieu in schoolgebouwen sterk te wensen overlaat. Op veel scholen is het muf, te koud, te warm of te donker. Een slecht binnenmilieu op school kan gezondheidsklachten veroorzaken. Dit zijn bijvoorbeeld klachten als geurhinder, vermoeidheid, hoofdpijn, zere ogen en verergering van allergie- of astmaklachten. Het leidt ook tot afname van concentratie en slechtere leerprestaties bij leerlingen.

Verbetering binnenmilieu? Wij adviseren graag!

Slecht ventileren is de belangrijkste oorzaak van een slecht binnenmilieu in schoolgebouwen. Vaak ontbreken goede ventilatievoorzieningen. Als ze er wel zijn, worden ze vaak niet op de juiste manier gebruikt. Wij adviseren scholen bij de verbetering van het binnenmilieu. Dat geldt voor bestaande gebouwen, maar ook voor nieuwbouw en verbouw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Programma van Eisen - Frisse scholen, opgesteld door de Rijksoverheid.

Project Verbetering binnenmilieu op basisscholen

Sinds 2008 voeren wij het project ‘Verbetering binnenmilieu op basisscholen’ uit. Met subsidie van de overheid bezoeken wij alle Friese basisscholen met een natuurlijk ventilatiesysteem. Per school brengen we situatie met betrekking tot de ventilatie in kaart. Leerkrachten krijgen vervolgens advies over de specifieke situatie op hun school. Ook adviseren wij over de maatregelen die ze kunnen treffen om het binnenmilieu te verbeteren.

Meer informatie?

Naar boven