Asbest

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Contact met asbest kan risico’s voor uw gezondheid met zich meebrengen. Bij eenmalig of kortdurend contact met asbest loopt uw gezondheid nauwelijks een risico. Langdurige inademing van asbestvezels kan verschillende ziekten veroorzaken. Te denken valt hierbij aan chronische longontsteking en kanker. Deze ziekten komen vaak pas na tientallen jaren tot uiting.

Asbest tegenwoordig verboden

Het gebruik van asbest is verboden. Vanwege de goede bouwkundige eigenschappen is asbest in het verleden veel gebruikt in woningen en gebouwen. Asbest is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. De risico’s die asbest met zich meebrengt voor de gezondheid, werden pas later bekend.

Niet zelf verwijderen

Vermoedt u dat u asbest in uw woning of woonomgeving hebt? Neem dan voor het verwijderen ervan contact op met de verhuurder van uw woning. Hebt u een koopwoning? Neem dan contact op met uw gemeente. U mag asbest niet zelf verwijderen!

Asbestbrand

Asbest kan vrijkomen bij verhitting van (golf)platen van asbestcement. Dan komen er kleine flintertjes asbestcement vrij. Deze flintertjes kunnen omhoog gaan met de lucht die opstijgt boven het vuur. Ze vallen verderop naar beneden, soms dichtbij de brand, soms tot op honderd meter afstand. Dichtbij de brand liggen vaak ook grote scherven van de (golf)platen.

Meer informatie over asbestbrand, wat dit betekent voor uw gezondheid en wat u kunt doen aan asbest in uw tuin kunt u vinden in het document 'Veel gestelde vragen over asbest' van GGD Nederland.

Meer informatie

Naar boven