Vervuiling & verwaarlozing

Kent u mensen die problemen hebben, maar geen hulp hebben of zorg afwijzen? Deze mensen kunnen een risico vormen voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving. Daarom kunt u contact opnemen met ons Advies- en meldpunt van de Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ).

Hoe werkt het?

Tijdens het meldgesprek legt u de situatie voor aan een van onze medewerkers. Wij registeren de gegevens en u krijgt informatie over de vervolgstappen. Wij gaan uiteraard bijzonder zorgvuldig om met uw gegevens.

Meldpunt

Bent u bezorgd om iemand of signaleert u een zorgwekkende situatie? Neem dan contact op met ons van maandag tot en met vrijdag. We zijn telefonisch of per e-mail bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur. Vraag naar de verpleegkundige van de OGGZ.

Meer informatie

In de folder 'Vervuiling & verwaarlozing: Hulp vragen voor een ander' kunt u meer lezen over dit onderwerp. Bent u via uw werk bertrokken bij een zorgwekkende situatie? Raadpleeg de informatie voor verwijzers op het deel professionals van deze website. 

Naar boven